eGospodarka.pl

PracaWynagrodzenia › GUS: średnia krajowa w VI 2020 w górę

GUS: średnia krajowa w VI 2020 w górę

2020-07-17 11:22

GUS: średnia krajowa w VI 2020 w górę

Portfel © adam88xx - Fotolia.com

Czerwcowa średnia krajowa wzrosła w porównaniu z majem. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny w czerwcu 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 5286 zł. Przypomnijmy, że w maju 2020 średnia krajowa wyniosła 5119,94 zł. Również w skali roku (czerwiec 2020 r. do czerwca 2019 r.) przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło o 3,6%.

Przeczytaj także: GUS: w maju średnia krajowa i zatrudnienie znowu w dół

Wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu w porównaniu z majem spowodowany był m.in. wypłatą premii, nagród kwartalnych, rocznych i jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych również zaliczane są do składników wynagrodzeń), a także w części jednostek przywracaniem wysokości wynagrodzeń do poziomu sprzed pandemii.

Jak podaje GUS, narastająco w okresie sześciu miesięcy 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosło prawie we wszystkich sekcjach PKD od 1,3% w sekcji „Zakwaterowanie i gastronomia” do 9,3% w sekcji „Administrowanie i działalność wspierająca”, co dało ogółem wzrost w sektorze przedsiębiorstw o 4,5%. Spadek o 3,4% odnotowano w sekcji „Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo”.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2020 r. wyniosło 5286,00 zł.
Podana wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia służy m.in. do określenia kwoty dziennego świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe, rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

fot. adam88xx - Fotolia.com

Portfel

Średnia krajowa w czerwcu 2020 wzrosła.


Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czerwcu 2020 r. wyniosło 5282,97 zł.
Podana wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia służy do określenia kwoty wypłaty z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej zmarłego posiadacza osobie wskazanej w umowie (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2020 r. wyniosło 5248,83 zł.
Podana wysokość przeciętnego wynagrodzenia służy do celów określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale 2020 r. wyniosło 5247,12 zł.
Podana wysokość wynagrodzenia służy do określenia kwoty bazowej, o której mowa w ustawie o grach hazardowych.

Obwieszczenia i komunikat w tych sprawach zostaną ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: