eGospodarka.pl

PracaSłownik stanowisk › Specjalista ds. BHP

Specjalista ds. BHP

Specjalista ds. BHP

Specjalista ds. BHP - zakres obowiązków i opis stanowiska © Corepics VOF - fotolia.com

Pracowników służb BHP zatrudnia się na stanowiskach: inspektorów, starszych inspektorów, specjalistów oraz głównych specjalistów ds. BHP. Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy koordynuje, nadzoruje i organizuje całokształt działań związanych ze stanem bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Do głównych zadań specjalisty BHP należy stała kontrola stanu bezpieczeństwa pracy.
Specjalista ds. BHP odpowiedzialny jest za sprawdzanie warunków pracy w zakresie przestrzegania przepisów i zasad BHP, sporządzanie ocen i analiz ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz informowanie kierownictwa o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych. Jest też doradcą pracodawcy w rozwiązywaniu problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, uczestniczy w opracowywaniu planów modernizacyjnych i inwestycyjnych oraz w odbiorach technicznych obiektów i urządzeń produkcyjnych.

Czym się zajmuje specjalista ds. BHP (Zakres obowiązków):


  • doradzanie w zakresie prawnej ochrony pracy
  • ocenianie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
  • koordynowanie pracy zespołu osób działających na rzecz BHP
  • ocenianie pod względem BHP planów inwestycyjnych i modernizacyjnych oraz odbiorów technicznych obiektów, urządzeń i stanowisk pracy
  • audytowanie systemów BHP
  • diagnozowanie potrzeb edukacyjnych oraz prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej

Wymagania


Kryteria, jakie powinni spełniać kandydaci do zatrudnienia na te stanowiska, określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Rozporządzenie to mówi, że specjalistą ds. BHP może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o specjalności „bezpieczeństwo i higiena pracy” lub studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; wykształcenie wyższe i co najmniej 3-letni staż pracy w służbie BHP lub zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 5-letni staż w służbie BHP. Poza spełnieniem wymagań kwalifikacyjnych warunkiem zatrudnienia jest ukończenie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służb BHP.

Pożądanymi cechami są: umiejętności negocjacyjne, komunikacyjne, spostrzegawczość, dobra pamięć, wyobraźnia i myślenie twórcze, samodzielność, szybki refleks, podzielność uwagi, łatwość publicznego zabierania głosu i łatwość wypowiadania się na piśmie. Ważna jest również odporność na stres i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji.

Zarobki


Uśrednione miesięczne wynagrodzenie specjalisty ds. BHP oscyluje wokół 4 tys. zł brutto. Zarobki połowy specjalistów ds. bhp wahają się od 3000 zł do 5559 zł brutto.

Zarobki na podobnym stanowisku można sprawdzić też pod adresem:
http://www.firma.egospodarka.pl/zarobki/jakosc/specjalista-ds-bhp-i-ochrony-srodowiska/
Więcej na ten temat: specjalista ds. BHP

Dostępne oferty pracy:

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: