eGospodarka.pl

PracaSłownik pojęć rynku pracy › Koszt zatrudnienia

Koszt zatrudnienia

Przeczytaj także: Koszty pracodawcy przy minimalnym wynagrodzeniu w 2016 r.

Koszt ponoszony przez pracodawcę w związku z zatrudnieniem pracownika, zależny od rodzaju zawartej z nim umowy.

W przypadku umowy o pracę są to składki na ubezpieczenia (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, zdrowotne, na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych). Część kosztów potrącana jest od wynagrodzenia pracownika (22,71%), natomiast część pokrywa pracodawca „z własnej kieszeni” (20,74%).

Koszt zatrudnienia w przypadku umowy zlecenia zależy od tego, czy zawierana umowa jest jedynym tytułem do ubezpieczenia (w takim przypadku koszt zatrudnienia to wynagrodzenie brutto pracownika + składki ZUS), czy też pracownikowi przysługuje prawo do ubezpieczenia z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę u innego pracodawcy (w takim wypadku koszt to wynagrodzenie brutto pracownika). Jeżeli zatrudniona jest osoba ucząca się do 26 roku życia, pracodawca w ramach umowy zlecenia również nie pokrywa składek na ubezpieczenie.

W przypadku umowy o dzieło pracodawca nie ma obowiązku pokrycia składek na ubezpieczenie społeczne, o ile umowa nie jest podpisywana z własnym pracownikiem, pozostającym z nim w stosunku pracy.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Polecane oferty pracy

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: