eGospodarka.pl

PracaSłownik pojęć rynku pracy › Fundusz pracy

Fundusz pracy

Przeczytaj także: Bezrobotny długotrwale

Państwowy fundusz celowy, działający od 1990 r. i podlegający Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej (Fundusz Pracy powstał już w roku 1933, jednak w czasach PRL-u został zlikwidowany). Celem istnienia Funduszu jest zebranie środków na aktywizację i wsparcie osób bezrobotnych, dlatego to właśnie sytuacja na rynku pracy (poziom bezrobocia, liczba osób uprawnionych do otrzymywania zasiłków oraz świadczeń finansowanych z FP) decyduje o strukturze i wielkości wydatków FP.

Ze środków FP finansowane są między innymi:
  • szkolenia,
  • staże,
  • stypendia,
  • pensje pracowników powiatowych urzędów pracy,
  • refundacje kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego,
  • środki na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego,
  • prace interwencyjne,
  • koszty przygotowania zawodowego dorosłych.

Działalność Funduszu finansowana jest z obowiązkowych składek na FP opłacanych przez pracodawców, dotacji budżetu państwa, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, odsetek od lokat nadwyżek finansowych z FP.

Podstawowym aktem prawnym, regulującym kwestie opłacania obowiązkowych składek na Fundusz Pracy i określającym zwolnienia z tego obowiązku, jest Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (przepisy art. 103-110).

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: