eGospodarka.pl

PracaWynagrodzenia › Ile zarabia geodeta?

Ile zarabia geodeta?

2014-01-19 16:54

Widzimy ich najczęściej podczas pracy w terenie. Wyznaczają położenia elementów budynków, granice działek rolnych i budowlanych, wyznaczają w terenie przebieg dróg i autostrad, zbierają dane niezbędne do tworzenia map. Praca geodetów, bo to o nich mowa, jest bardzo odpowiedzialna, a popełnione błędy mogą być bardzo trudne do naprawienia. Dlatego też by wykonywać ten zawód należy posiadać wysokie kwalifikacje, co powinno przekładać się na dobre zarobki. Czy jednak na pewno? Ile zarabia geodeta?

Przeczytaj także: Wynagrodzenia w Warszawie: najlepiej i najgorzej opłacane branże

Zawód geodety należy do grupy tzw. zawodów regulowanych, czyli takich profesji, których podjęcie, wykonywanie lub jeden ze sposobów wykonywania wymaga bezpośrednio lub pośrednio posiadania specjalnych kwalifikacji zawodowych ujętych w przepisach prawa. W Polsce status zawodu geodety reguluje ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne. Obecnie, na skutek deregulacji i uproszczenia procedur, wykonywanie zawodu geodety stało się łatwiejsze, choć nadal – ze względu na swoją specyfikę – jest to zawód regulowany.

Zawód geodety obejmuje kilka specjalności, a uprawnienia zawodowe są wydawane osobno na każdy wyszczególniony we wspomnianej ustawie zakres, czyli na geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne; rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych; geodezyjne pomiary podstawowe; geodezyjną obsługę inwestycji; geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych; redakcję map oraz na fotogrametrię i teledetekcję.

Według ustawy, o uprawnienia mogą się ubiegać osoby o odpowiednim wykształceniu kierunkowym (średnim lub wyższym), posiadające zdolność do czynności prawnych, nie karane za przestępstwa ze zdefiniowanej w ustawie grupy przestępstw oraz posiadające odpowiednie i udokumentowane doświadczenie zawodowe (potwierdzone praktyki, odpowiednia długość stażu). Wymagania te są szczegółowo opisane w art. 44 i 44a wspomnianej ustawy.

Po spełnieniu odpowiednich warunków, uprawnienia zawodowe na wniosek osoby zainteresowanej nadaje Główny Geodeta Kraju. Wniosek o nadanie uprawnień zawodowych może dotyczyć tylko jednego z opisanych wcześniej zakresów. Złożenie wniosku w jednym zakresie nie wyłącza oczywiście możliwości ubiegania się o nadanie uprawnień zawodowych w innym zakresie, z tym że rozszerzenie uprawnień jest rozpatrywane w osobnym postępowaniu kwalifikacyjnym.

Dopiero po uzyskaniu uprawnień można mówić o pełnoprawnym wykonywaniu zawodu geodety.

Zarobki

Zarobki geodetów z uprawnieniami zależą od zakresu posiadanych uprawnień, doświadczenia zawodowego i oczywiście pracodawcy. Geodeci zatrudnieni w odpowiednich komórkach urzędów miast czy gmin zarabiają według typowej urzędniczej siatki płac, wynoszą więc około 1,5 - 3 tys. złotych netto. Niestety – jak wskazują sami zainteresowani – w polskich realiach, atrakcyjne stanowiska w administracji związane z geodezją są dość często „dziedziczne”. Na nieco wyższe zarobki (ok. 2 - 3 tys. złotych) mogą liczyć geodeci pracujący w większych biurach geodezyjnych czy firmach budowlanych.

Więcej mogą zarobić geodeci prowadzący samodzielnie działalność gospodarczą. Praca na własny rachunek może już oznaczać zarobki w wysokości nawet kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie, oczywiście o ile uda się osiągnąć odpowiednią pozycję na rynku i pozyskać wystarczająco dochodowe zlecenia (a o te przy bardzo dużej obecnie konkurencji nie jest łatwo). Praca na własny rachunek wiąże się jednak z koniecznością dość poważnych inwestycji już na samym starcie własnego biznesu – zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania to wydatek na poziomie kilkudziesięciu tysięcy złotych, dodatkowo do wykonywania pracy niezbędny jest samochód (dość często terenowy). W efekcie – po uwzględnieniu wszelkich kosztów (raty leasingowe, składki ZUS, koszt paliwa, wynagrodzenia pracowników) – przeciętnemu, samodzielnie działającemu geodecie pozostaje dość często w kieszeni ok. 2 – 3 tysiące złotych miesięcznie.

Niestety i zawód geodety dotknęła plaga umów śmieciowych, wraz ze wszelkimi patologiami z tym związanymi (niskie zarobki, długi czas pracy, brak urlopów, opóźnienia wypłat). Dodatkowo zarobki geodetów zmniejszyła bardzo silna konkurencja, wynikająca z dużej ilości absolwentów geodezji na rynku pracy, większej niż wynoszą potrzeby rynku. W efekcie realne zarobki sporej części geodetów oscylują wokół pensji minimalnych (na umowach śmieciowych są to kwoty jeszcze niższe).

O ile jeszcze kilkanaście lat temu zawód geodety wiązał się z prestiżem i dość dobrymi zarobkami, to obecnie realne wynagrodzenia geodetów są dużo niższe niż w innych grupach zawodowych, w tym również w innych zawodach regulowanych. Sami geodeci zaś oceniają własną profesję jako bardzo mało atrakcyjną płacowo.

oprac. : Grzegorz Gacki / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: zarobki, płace, geodeta, geodezja, deregulacja

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: