eGospodarka.pl

PracaGrupyalt.pl.praca.oferowana › Wrocław => Software Engineer (C++) <=
Ilość wypowiedzi w tym wątku: 1

 • 1. Data: 2022-10-07 18:00:05
  Temat: Wrocław => Software Engineer (C++) <=
  Od: TeamQuest Sp. z o.o. <n...@T...PL>

  As a global leader our client create and implement innovative
  Intelligent Transportation Systems. Their solutions make life
  easier for millions public transport passengers in metropolises
  such as Bonn, Hamburg, Zurich, Frankfurt, Singapore, Riyadh and
  many others.

  *****
  ***** Software Engineer (C++)
  *****  ***** Key duties:

  - Software development for vehicle onboard computers,
  - Requirement analysis and component level software design especially
  in networking and communication (voice and data),
  - Writing unit test and integration test cases to ensure software
  quality,
  - Maintaining developer documentation.


  ***** Position requirements:

  - Higher technical education,
  - 3+ years of experience in software development,
  - Very good commercial experience with C++,
  - Practical knowledge of the principles of object-oriented
  programming,
  - Good communication skills,
  - English skills (spoken and written).


  ***** Nice to have:

  - JS expertise,
  - Angular expertise,
  - Information security expertise,
  - Voice and data communication expertise,
  - GIT expertise,
  - Continuous Integration and Delivery management,
  - Know-how of SCRUM development and framework,
  - Readiness to travel.


  ***** We offer:

  - Challenging international projects, that literally create a better
  world for millions of people around the world. What we create is
  different than yet another business application,
  - Work in a young and dynamic, yet well-established and stable
  company,
  - Friendly international culture based on mutual respect, trust and
  individualism,
  - Trips abroad, e.g. to our office in Switzerland, with a stunning
  view on the largest waterfall in Europe,
  - Attractive salary and non-salary benefits (including private
  healthcare, social events, funding sports and recreational
  activities),
  - The opportunity to deepen skills, extend technical expertise,
  practically learn multiple technologies and a wide range of
  business domains,
  - The opportunity of active influence for the development of the new
  platform in an early product lifecycle,
  - Chance of career advancement,
  - Flexible working time.


  Aplikuj tu / Send your CV:
  => => =>
  http://TeamQuest.pl/n/68080-n?utm_source=nntp&utm_me
  dium=cron&utm_campaign=2210
  => => =>  W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
  następującej treści:


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
  kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
  osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
  Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
  osobowych potencjalnym pracodawcom.

  Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
  przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
  do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
  Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
  pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
  poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
  3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
  potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
  swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
  przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
  danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
  przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
  szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
  Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
  na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
  dokumentów i informacji w nich zawartych.
  --
  Pozostałe oferty:
  https://teamquest.pl/praca-w-it/


  ID=193f271102ad912978b510d4b82728bf

strony : [ 1 ]


Szukaj w grupach

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1