eGospodarka.pl

PracaGrupyalt.pl.praca.oferowana › Warszawa => Senior QA Automation Engineer <=
Ilość wypowiedzi w tym wątku: 1

 • 1. Data: 2022-10-07 17:30:08
  Temat: Warszawa => Senior QA Automation Engineer <=
  Od: TeamQuest Sp. z o.o. <n...@T...PL>

  Our Client is an international company, an iGaming software expert.
  They are recognised industry leader in iGaming software solutions
  development. The company has an international team and an official
  presence in several countries

  *****
  ***** Senior QA Automation Engineer
  *****  ***** Key duties:

  * Work in a fully agile environment in a team of senior engineers and
  product managers
  * Improve and support automated testing framework
  * Increase test coverage by creating new and enhance existing test
  scenarios for API endpoints
  * Participation in stating new product/project automated testing
  process
  * Participate in the on-going automation process while a new feature
  development for existing products
  * Take participation in improving, creating, maintaining auto-tests,
  test runs
  * Collaborate with other teams - product, infrastructure, and business
  on related testing activities/automation infrastructure support


  ***** Skills / knowledge / experience:

  * 4+ years of experience in testing web/server-side applications
  * 2+ years of experience of using automation testing tools for
  application backend (main experience)
  * Strong experience with Java stack used in QA context (Java 1.8+,
  Maven, RestAssured, JUnit, Cucumber, Spring Framework)
  * Experience with bash/shell scripting and Linux environment
  * Good experience with relational databases and SQL
  * Experience in creating and maintaining test documentation, working
  with management/tracking systems (we use Gitlab, JIRA, Confluence)
  * Good understanding of REST API
  * Good knowledge of software testing processes, various software
  testing techniques and methods
  * Strong troubleshooting skills


  ***** Good to have skills:

  * Experience with different databases and programming languages
  * Experience with Ruby programming language
  * Experience with ClickHouse database and query language


  ***** Benefits offered:

  * Work in an international IT product company with offices in 4
  countries
  * 20 workdays vacation, 4 paid sick days and 1 day off
  * Remote full-time work or work from a comfortable office
  * Sports program compensation
  * Extended medical insurance program
  * Free online English lessons with a native speaker
  * Referral program
  * Paid training programs, certifications, conferences including
  international events
  * A wide relocation program for both employees and newcomers


  Aplikuj tu / Send your CV:
  => => =>
  http://TeamQuest.pl/n/70000-n?utm_source=nntp&utm_me
  dium=cron&utm_campaign=2210
  => => =>  W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
  następującej treści:


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
  kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
  osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
  Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
  osobowych potencjalnym pracodawcom.

  Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
  przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
  do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
  Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
  pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
  poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
  3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
  potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
  swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
  przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
  danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
  przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
  szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
  Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
  na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
  dokumentów i informacji w nich zawartych.
  --
  Pozostałe oferty:
  https://teamquest.pl/praca-w-it/


  ID=8b144273ff9dfa640b263fe414736561

strony : [ 1 ]


Szukaj w grupach

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1