eGospodarka.pl

PracaGrupyalt.pl.praca.oferowana › Wrocław => DevOps Engineer <=
Ilość wypowiedzi w tym wątku: 1

 • 1. Data: 2021-11-25 10:45:05
  Temat: Wrocław => DevOps Engineer <=
  Od: TeamQuest Sp. z o.o. <n...@T...PL>

  Our Client is lean development enterprise software house (long
  cooperation with financial Clients from Poland and Europe).

  *****
  ***** DevOps Engineer
  *****  ***** Main responsibilities:

  * Developing infrastructure using Infrastructure as Code approach
  * Working with team to ensure good quality of software
  * Automating deployment processes
  * Troubleshooting issues with environments


  ***** Position requirements:

  * Understanding DevOps culture
  * Understanding web systems architecture and microservices
  * Experience with at least one cloud environment (Azure/GCP/AWS/etc.)
  * Experience with deploying highly-available applications at a scale
  * Experience in administration of GNU/Linux systems - SELInux,
  networking, etc.
  * Experience with docker ecosystem
  * Knowledge of observability tools (i.e. prometheus, graylog, jaeger,
  sentry)
  * Knowledge of at least one scripting language: Python, bash, etc.
  * Knowledge of automation tools such as: terraform, ansible
  * Focus on quality
  * Willingness to learn new tools/languages/approaches
  * Ability to work independently as well as with developers team and
  sysadmin
  * Good communication skills
  * English skills


  ***** Nice to have:

  * Experience with Kubernetes ecosystem - K8s, Helm, etc.
  * Security-related knowledge: CORS, CSRF, CSP, HSTS, PKP, CAA
  * Good knowledge of CI/CD Pipelines
  * Familiarity with 12factors approach


  ***** We offer:

  * Attractive salary
  * Work in a dynamically developing company
  * Various challenges at work
  * Great atmosphere


  Aplikuj tu / Send your CV:
  => => =>
  http://TeamQuest.pl/n/51760-n?utm_source=nntp&utm_me
  dium=cron&utm_campaign=2111
  => => =>  W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
  następującej treści:


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
  kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
  osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
  Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
  osobowych potencjalnym pracodawcom.

  Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
  przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
  do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
  Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
  pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
  poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
  3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
  potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
  swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
  przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
  danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
  przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
  szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
  Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
  na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
  dokumentów i informacji w nich zawartych.
  --
  Pozostałe oferty:
  https://teamquest.pl/praca-w-it/


  ID=a3581239546822b6ecfe0f94d34aefff

strony : [ 1 ]Szukaj w grupach

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1