eGospodarka.pl

PracaGrupyalt.pl.praca.oferowana › Wrocław => Architekt rozwiązań IT <=
Ilość wypowiedzi w tym wątku: 1

 • 1. Data: 2021-11-25 11:45:04
  Temat: Wrocław => Architekt rozwiązań IT <=
  Od: TeamQuest Sp. z o.o. <n...@T...PL>

  Nasz Klient to polski softwarehouse, będący częścią bardzo dużej
  grupy outsourcingowej, pracujący metodyce Agile.

  *****
  ***** Architekt rozwiązań IT
  *****  ***** Realizowane zadania:

  * Udział w projektach informatycznych w roli architekta rozwiązania.
  * Projektowanie rozwiązań integrujących systemy informatyczne
  zarówno na poziomie interfejsów aplikacji jak i projektów
  hurtowni danych.
  * Tworzenie na podstawie wymagań interesariuszy, kompleksowych modeli
  obejmujących pełne spektrum architektury, na poziomie opisu
  procesu, modelu danych, aplikacji i technologii.
  * Nadzorowanie realizacji projektów pod kątem ich zgodności z
  opracowanymi modelami architektury korporacyjnej.
  * Aktualizacja i synchronizacja repozytorium architektonicznego
  zgodnie z rozwojem i zmianami w działalności firmy.
  * Nadzór i utrzymanie wybranych obszarów kanonicznego modelu danych
  oraz portfolio systemów informatycznych.
  * Tworzenie przekrojowych raportów na podstawie danych z repozytorium
  architektury.
  * Automatyzacja działań związanych z utrzymaniem repozytorium
  (publikacja, eksport, import, walidacja zgodności z metamodelem i
  integralności repozytorium).
  * Ciągły rozwój własnych kompetencji architektonicznych.


  ***** Od Kandydatów wymagamy:

  * Doświadczenie w obszarze architektury korporacyjnej
  * Doświadczenie w budowaniu rozwiązań na dowolnej szynie
  integracyjnej.
  * Doświadczenie w budowaniu modeli architektonicznych w Sparx
  Enterprise Architect lub innym oprogramowaniu do zarządzania
  architekturą korporacyjną.
  * Praktyczna znajomość języka angielskiego na poziomie
  średniozaawansowanym.
  * Znajomość i umiejętność wykorzystania w praktyce: TOGAF,
  ArchiMate, BPMN, UML, w szczególności:
  ** Umiejętność modelowania procesów biznesowych.
  ** Umiejętność tworzenia modeli danych w UML.
  ** Umiejętność projektowania interfejsów integracyjnych w UML.
  * Znajomość podstawowych wzorców integracji systemów.
  * Znajomość podstaw przeprowadzania analizy biznesowej i systemowej.
  * Znajomość procesów ETL/ELT oraz architektury hurtowni danych
  * Znajomość architektury rozwiązań chmurowych oraz BigData
  * Praktyczna umiejętność tworzenia interfejsów REST (OpenAPI 3.0)
  oraz SOAP, w dowolnym języku programowania.
  * Praktyczna znajomość SQL, JavaScript oraz co najmniej jednego z
  języków: Python, Java lub C#.
  * Dobra znajomość narzędzi pakietu Microsoft Office, w
  szczególności technologii PowerQuery, PowerPivot, PowerView.
  * Dokładność, terminowość, samodzielność
  * Komunikatywność
  * Innowacyjność
  * Umiejętność pracy projektowej, także pod presją czasu


  ***** Mile widziane:

  * Znajomość rozwiązań SAP lub innych rozwiązań korporacyjnych.


  ***** Proponujemy:

  * Atrakcyjne wynagrodzenie (b2b lub umowa o pracę)
  * Możliwość pracy zdalnej
  * Uczestnictwo w ambitnych i innowacyjnych projektach
  * Możliwość wdrażania własnych pomysłów i ciągły rozwój
  zawodowy
  * Przyjazną i twórczą atmosferę pracy w firmie


  Aplikuj tu / Send your CV:
  => => =>
  http://TeamQuest.pl/n/50320-n?utm_source=nntp&utm_me
  dium=cron&utm_campaign=2111
  => => =>  W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
  następującej treści:


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
  kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
  osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
  Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
  osobowych potencjalnym pracodawcom.

  Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
  przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
  do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
  Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
  pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
  poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
  3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
  potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
  swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
  przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
  danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
  przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
  szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
  Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
  na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
  dokumentów i informacji w nich zawartych.
  --
  Pozostałe oferty:
  https://teamquest.pl/praca-w-it/


  ID=246f1f8d602363577225cf877fb6a3d0

strony : [ 1 ]Szukaj w grupach

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1