eGospodarka.pl

PracaGrupyalt.pl.praca.oferowana › Warszawa => Scrum Master <=
Ilość wypowiedzi w tym wątku: 1

 • 1. Data: 2023-02-02 17:45:05
  Temat: Warszawa => Scrum Master <=
  Od: TeamQuest Sp. z o.o. <n...@T...PL>

  Our client built payments infrastructure to offer clients a quick,
  secure and easy to use service.

  *****
  ***** Scrum Master
  *****  ***** Main responsibilities:

  * Facilitating the delivery of working software from concept to live
  using Agile framework
  * Helping align business goals with release plans to ensure timely
  delivery of features
  * Fostering collaboration among teams and protecting the team from
  external influences or distractions
  * Arranging and leading agile events: daily scrum, sprint planning,
  refinement sessions, discovery sessions, sprint review and
  retrospectives
  * Challenging the team to improve on process and inspiring them to
  find new better ways of working
  * Helping identify and mitigate delivery risks
  * Driving, tracking and communicating the progress of sprints and
  releases
  * Ensuring the team has all they need to deliver
  * Driving team wide efficiency, ownership and accountability


  ***** Position requirements:

  * 3+ years proven track record of operating as an effective Scrum
  Master in a fast-paced IT environment
  * Strong practical experience and understanding of Agile frameworks:
  mainly Scrum, but also Kanban, XP and Lean
  * Scrum framework related certification (preferably PSM I or II)
  * Technical background
  * Fluent English and Polish
  * Able to visit Warsaw office once-twice a week


  ***** We offer:

  * Yearly bonus system
  * Private medical care
  * Training budget
  * Sports benefits
  * 18-22 K gross (contract of employment/B2B)


  ***** Other:

  * Yearly bonus system
  * Private medical care
  * Training budget
  * Sports benefits
  * 18-22 K gross (contract of employment/B2B)


  Aplikuj tu / Send your CV:
  => => =>
  http://TeamQuest.pl/n/73400-n?utm_source=nntp&utm_me
  dium=cron&utm_campaign=2302
  => => =>  W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
  następującej treści:


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
  kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
  osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
  Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
  osobowych potencjalnym pracodawcom.

  Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
  przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
  do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
  Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
  pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
  poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
  3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
  potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
  swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
  przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
  danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
  przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
  szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
  Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
  na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
  dokumentów i informacji w nich zawartych.
  --
  Pozostałe oferty:
  https://teamquest.pl/praca-w-it/


  ID=f74753b95345bfc67347ce0729f3688a

strony : [ 1 ]


Szukaj w grupach

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1