eGospodarka.pl

PracaGrupyalt.pl.praca.oferowana › Warszawa => Mid Ruby on Rails Developer <=
Ilość wypowiedzi w tym wątku: 1

 • 1. Data: 2022-10-05 10:30:06
  Temat: Warszawa => Mid Ruby on Rails Developer <=
  Od: TeamQuest Sp. z o.o. <n...@T...PL>

  Our Client is an international company, an iGaming software expert.
  They are recognised industry leader in iGaming software solutions
  development. The company has an international team and an official
  presence in several countries

  *****
  ***** Mid Ruby on Rails Developer
  *****  ***** The Key Responsibilities:

  * Participate in the whole development process from backlog refinement
  and testing to launching product features and technical
  improvements;
  * Build and maintain application architecture;
  * Review, maintain and refactor existing code to meet the requirements
  for improvements and new features;
  * Investigate and implement new technologies.


  ***** Position requirements:

  * Advanced Ruby programming skills;
  * Strong knowledge in internal relational databases;
  * Deep knowledge of SQL;
  * Algorithms and data structures knowledge (deep understanding of CS
  concepts such as data structures, OOP, and algorithms);
  * Excellent debugging, analytical, problem-solving skills;
  * English level: Intermediate and higher.


  ***** Nice to have:

  * Understanding of Ruby on Rails key concepts;
  * Event streaming systems and message brokers experience;
  * Experience in database and application performance improvement
  (hands-on experience in tuning solutions to improve performance);
  * Writing specs with RSpec;
  * Knowledge of caching techniques.


  ***** We offer:

  * Work in an international IT product company with offices in 4
  countries;
  * 20 workdays vacation, 4 paid sick days and 1 day off;
  * Remote full-time work or work from a comfortable office;
  * Sports program compensation;
  * Extended medical insurance program;
  * Free online English lessons with a native speaker;
  * Referral program;
  * Paid training programs, certifications, conferences including
  international events;
  * A wide relocation program for both employees and newcomers.


  Aplikuj tu / Send your CV:
  => => =>
  http://TeamQuest.pl/n/69960-n?utm_source=nntp&utm_me
  dium=cron&utm_campaign=2210
  => => =>  W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
  następującej treści:


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
  kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
  osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
  Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
  osobowych potencjalnym pracodawcom.

  Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
  przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
  do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
  Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
  pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
  poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
  3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
  potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
  swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
  przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
  danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
  przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
  szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
  Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
  na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
  dokumentów i informacji w nich zawartych.
  --
  Pozostałe oferty:
  https://teamquest.pl/praca-w-it/


  ID=c409edcf59af1714725240469d5aa811

strony : [ 1 ]


Szukaj w grupach

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1