eGospodarka.pl

PracaGrupyalt.pl.praca.oferowana › Warszawa => Manager Produktu/Product Owner <=
Ilość wypowiedzi w tym wątku: 1

 • 1. Data: 2021-01-14 09:30:03
  Temat: Warszawa => Manager Produktu/Product Owner <=
  Od: TeamQuest Sp. z o.o. <n...@T...PL>

  Nasz Klient to firma tworząca rozwiązania IT w oparciu o model Saas
  dla dużych klientów z branży finansowej czy nieruchomości.

  *****
  ***** Manager Produktu/Product Owner
  *****  ***** Zakres obowiązków:

  * Tworzenie produktu, który spełnia i przewyższa oczekiwania
  klientów,
  * Zarządzanie produktem, w tym tworzenie i nadzorowanie roadmapą,
  agregowanie feedbacku ze strony biznesu,
  * Definiowanie i przekazywanie wizji produktu i priorytetów
  wewnętrznym interesariuszom,
  * Analizowanie bolączek użytkowników, szybkie rozwiązywanie ich
  problemów i przekształcanie pomysłów w działające prototypy,
  * Wdrażanie systemów i procesów rozwoju produktu, zwiększających
  efektywność dzisiaj i skalujących się w przyszłości,
  * Definiowanie wymagań produktu, opracowywanie specyfikacji i
  nadzorowanie ich wykonania,
  * Autonomiczne zarządzanie kilkuosobowym zespołem
  technologiczno-produktowym,
  * Nadzorowanie kluczowym wskaźnikiem produktu, aby zwiększyć
  zaangażowanie użytkowników,
  * Zarządzanie projektami (w tym koordynowanie projektami
  wdrożeniowymi i rozwojowymi z naszymi klientami korporacyjnymi,
  prowadzenie spotkania na styku produktu i biznesu),
  * Koordynowanie integracji i wdrożenia (bez sprzedaży)
  * Wspieranie biznesu w tworzeniu case studies,
  * Doradzanie w zakresie strategii marketingowej, praca blisko z CMO,
  * Nadzorowanie cybersecurity produktu.
  * Praca z HotJar, Trello, Slack, Google Analytics


  ***** Nasze super wymagania:

  * 2 lata doświadczenia jako Szef Produktu
  * Doświadczenie w rozwijaniu produktu skierowanego do zewnętrznego
  klienta masowego (B2C)
  * Tworzenie makiet UX,
  * Doświadczenie w zarządzaniu zespołem
  * Dbałość o szczegóły, które odróżniają dobry produkt od
  świetnego produktu,
  * Zdolności analityczne (w tym w zakresie KPI dotyczących produktu i
  zachowań użytkowników),
  * Chęci przekraczania granic tego, co jest możliwe,
  * Doskonałe umiejętności komunikacyjne w mowie i piśmie,
  * Umiejętności wywierania wpływu,
  * Doskonałe umiejętności w rozwiązywaniu problemów,
  * Otwartości na feedback,
  * Elastyczność i umiejętność szybkiego dostosowywania się do
  zmian,
  * Samodyscyplina, umiejętność planowania i zarządzania własnym
  czasem,
  * Umiejętność pracy w startupie (dynamiczne tempo, elastyczne
  podejście do zmian, młody zespół)


  ***** Zapunktujesz dodatkowo gdy posiadasz:

  * Inicjowanie i nadzorowanie testów i badania, aby lepiej poznać
  potrzeby użytkowników,
  * Znajomość metodologii prowadzenia badań i analiz rynkowych lub
  produktowych,
  * Umiejętność UX Design
  * Doświadczenie w produktach o podobnych charakterze (SaaS
  B2B/LegalTech)


  ***** Oferujemy:

  * Atrakcyjne wynagrodzenie
  * Pełna praca zdalna
  * Realna możliwość rozwijania kompetencji i umiętności


  Aplikuj tu / Send your CV:
  => => =>
  http://TeamQuest.pl/n/43200-n?utm_source=nntp&utm_me
  dium=cron&utm_campaign=2101
  => => =>  W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
  następującej treści:


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
  kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
  osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
  Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
  osobowych potencjalnym pracodawcom.

  Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
  przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
  do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
  Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
  pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
  poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
  3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
  potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
  swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
  przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
  danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
  przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
  szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
  Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
  na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
  dokumentów i informacji w nich zawartych.
  --
  Pozostałe oferty:
  https://teamquest.pl/praca-w-it/


  ID=63a93ea014c2678a31dd0e1e4e7fd4b3

strony : [ 1 ]Szukaj w grupach

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1