eGospodarka.pl

PracaGrupyalt.pl.praca.oferowana › Warszawa => Lead .Net Developer <=
Ilość wypowiedzi w tym wątku: 1

 • 1. Data: 2022-07-05 17:15:08
  Temat: Warszawa => Lead .Net Developer <=
  Od: TeamQuest Sp. z o.o. <n...@T...PL>

  Nasz klient to jedyny polski dystrybutor najbardziej innowacyjnej web
  i mobilnej platformy CRM znanej amerykańskiej firmy
  wdrożeniowej.

  *****
  ***** Lead .Net Developer
  *****  ***** Realizowane zadania:

  * Projektowanie architektury systemów informatycznych w zakresie
  integracji pomiędzy platformami zgodnie z przyjętą strategią i
  standardami technologicznymi,
  * Opracowanie rekomendacji dotyczących integracji i rozwoju
  rozwiązań systemowych platformy w szerokich obszarach
  funkcjonalnych.
  * Współpraca z developerami i analitykami systemowymi, aby upewnić
  się, że działania programistyczne są zgodne z zakresem,
  harmonogramem i celami.
  * Przeprowadzanie sesji zbierania wymagań z ekspertami
  merytorycznymi, analitykami biznesowymi i interesariuszami.
  * Utrzymanie repozytorium kodu z wykorzystaniem najlepszych praktyk
  technicznych oraz wytycznych i standardów dotyczących
  projektowania/kodowania.
  * Przeglądy wytwarzanego kodu przez developerów oraz tworzenie i
  egzekwowanie standardów kodowania
  * Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zespole i w całej firmie
  * Pełnienie roli mentora dla mniej doświadczonych programistów,
  szkolenie nowych członków zespołu
  * Monitorowanie i analizowanie istniejących rozwiązań IT pod kątem
  zgodności ze strategią rozwoju technologicznego


  ***** Od Kandydatów wymagamy:

  * Minimum 2 lata doświadczenia w branży w roli architekta
  systemowego lub senior developera w zakresie rozwoju integracji
  międzysystemowych lub pokrewnych dziedzin.
  * Biegła znajomość i doświadczenie ze stosem technologicznym
  platformy .NET/.NET Core (C#, REST, WCF/SOAP, Entity Framework,
  itp.) na poziomie senior (Back-end)
  * Biegła znajomość nowoczesnych rozwiązań i wzorców
  projektowych.


  ***** Mile widziane:

  * Znajomość zagadnień z zakresu: testów jednostkowych, testów
  integracyjnych, Docker, RabbitMQ, Load Balancer.


  ***** Proponujemy:

  * Atrakcyjne wynagrodzenie
  * Możliwość pełnej pracy zdalnej
  * Udział w tworzeniu rozwiązań dla największych instytucji i firm
  * Szkolenia zewnętrzne
  * Dodatkowe benefity: opieka medyczna, dofinansowanie do zajęć
  sportowych


  Aplikuj tu / Send your CV:
  => => =>
  http://TeamQuest.pl/n/64100-n?utm_source=nntp&utm_me
  dium=cron&utm_campaign=2207
  => => =>  W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
  następującej treści:


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
  kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
  osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
  Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
  osobowych potencjalnym pracodawcom.

  Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
  przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
  do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
  Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
  pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
  poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
  3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
  potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
  swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
  przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
  danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
  przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
  szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
  Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
  na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
  dokumentów i informacji w nich zawartych.
  --
  Pozostałe oferty:
  https://teamquest.pl/praca-w-it/


  ID=d53684c4d3fc1c8457c76c6c5516573e

strony : [ 1 ]


Szukaj w grupach

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1