eGospodarka.pl

PracaGrupyalt.pl.praca.oferowana › Warszawa => Front-end Developer <=
Ilość wypowiedzi w tym wątku: 1

 • 1. Data: 2022-05-14 14:15:05
  Temat: Warszawa => Front-end Developer <=
  Od: TeamQuest Sp. z o.o. <n...@T...PL>

  With more than 300+ professionals, our client develops individual
  software solutions. By using diverse technologies in various
  industries around the world, we require highly qualified
  specialists with extensive technological experience. We believe in
  the power of cooperation, and the infinite potential of each
  individual unlocks the door to success.

  *****
  ***** Front-end Developer
  *****  ***** The Key Responsibilities:

  * Stay up-to-date on the latest technologies and make architectural
  decisions to ensure the quality of the product
  * Optimizing code and applying good programming practices
  * Implement features that meet business requirements while maintaining
  a healthy, sustainable, and reliable codebase
  * Communicate opportunities for UX improvements, advocate customer
  needs, and define feature requests to our Product Management team
  * Mentoring junior colleagues
  * Participate in code reviews and work with the team to improve
  internal coding standards
  * Thrive in a fast-paced environment, continuously learning and
  sharing knowledge to solve unique technical challenges
  * Be disciplined and motivated, maintain responsibility for all
  development tasks


  ***** Must have:

  * 4+ years of experience in Front-end development using React
  * HTML5
  * JavaScript ES6
  * Experience in using React 17 (with hooks)
  * Expert working knowledge of Typescript
  * English proficiency (B2 and above, written and verbal)
  * A team player, good communication skills


  ***** Good to have:

  * SASS
  * Ant-design component library
  * SPFX framework (for building SharePoint widgets)
  * Zeplin (for UX wireframes)
  Bonus points for:
  * Azure DevOps & Azure Cloud
  * Experience in working according to Scrum


  ***** Benefits offered:

  * Loyalty Day off
  * ReizHealth Days
  * Flexible Vacation Policy
  * Referral program
  * Opportunity to grow on a horizontal career path
  * Internal training, workshops, certification
  * Knowledge sharing sessions, team-buildings, learning lunches
  * Mentorship program
  * Flexible working hours
  * Opportunity to work from home
  * Yoga, Go-Karts, Wakeboarding and Other Seasonal activities


  Aplikuj tu / Send your CV:
  => => =>
  http://TeamQuest.pl/n/64040-n?utm_source=nntp&utm_me
  dium=cron&utm_campaign=2205
  => => =>  W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
  następującej treści:


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
  kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
  osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
  Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
  osobowych potencjalnym pracodawcom.

  Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
  przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
  do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
  Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
  pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
  poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
  3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
  potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
  swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
  przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
  danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
  przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
  szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
  Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
  na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
  dokumentów i informacji w nich zawartych.
  --
  Pozostałe oferty:
  https://teamquest.pl/praca-w-it/


  ID=47c191e117cc01a60531e300a5b0bfff

strony : [ 1 ]


Szukaj w grupach

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1