eGospodarka.pl

PracaGrupyalt.pl.praca.oferowana › Warszawa => Java Full-Stack Engineer <=
Ilość wypowiedzi w tym wątku: 1

 • 1. Data: 2022-05-14 14:00:05
  Temat: Warszawa => Java Full-Stack Engineer <=
  Od: TeamQuest Sp. z o.o. <n...@T...PL>

  With more than 300+ professionals, our client develops individual
  software solutions. By using diverse technologies in various
  industries around the world, we require highly qualified
  specialists with extensive technological experience. We believe in
  the power of cooperation, and the infinite potential of each
  individual unlocks the door to success.

  *****
  ***** Java Full-Stack Engineer
  *****  ***** Position description:

  * To participate in Java application design and development
  * Have basic understanding of multi tier application
  * To participate in all aspects of software lifecycle including
  design, documentation, implementation and testing
  * Play an active role in the following aspects: Java Rest Service
  development, maintenance and support of current projects. Using
  Java EE/ Spring boot


  ***** Position requirements:

  * Must know Java programming
  * Must have Strong Object Orient Concepts and Design Patterns
  * Knowledge in front-end development (HTML 5, CSS 3 and JavaScript) is
  an advantage
  * Passionate about Software Development
  * Bright, highly self-motivated and driven team player
  * Ability to multi-task and stay organized in a dynamic work
  environment


  ***** We offer:

  * Loyalty Day off
  * ReizHealth Days
  * Flexible Vacation Policy
  * Referral program
  * Opportunity to grow on a horizontal career path
  * Internal training, workshops, certification
  * Knowledge sharing sessions, team-buildings, learning lunches
  * Mentorship program
  * Flexible working hours
  * Opportunity to work from home
  * Yoga, Go-Karts, Wakeboarding and Other Seasonal activities


  Aplikuj tu / Send your CV:
  => => =>
  http://TeamQuest.pl/n/64080-n?utm_source=nntp&utm_me
  dium=cron&utm_campaign=2205
  => => =>  W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
  następującej treści:


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
  kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
  osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
  Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
  osobowych potencjalnym pracodawcom.

  Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
  przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
  do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
  Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
  pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
  poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
  3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
  potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
  swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
  przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
  danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
  przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
  szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
  Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
  na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
  dokumentów i informacji w nich zawartych.
  --
  Pozostałe oferty:
  https://teamquest.pl/praca-w-it/


  ID=0492fa8a1ff19f86ccf358ed27b990b8

strony : [ 1 ]


Szukaj w grupach

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1