eGospodarka.pl

PracaGrupyalt.pl.praca.oferowana › Poznań => L3 Mid Ruby on Rails Developer with Russian <=
Ilość wypowiedzi w tym wątku: 1

 • 1. Data: 2022-11-24 15:30:07
  Temat: Poznań => L3 Mid Ruby on Rails Developer with Russian <=
  Od: TeamQuest Sp. z o.o. <n...@T...PL>

  Our Client is an international company, an iGaming software expert.
  They are recognised industry leader in iGaming software solutions
  development. The company has an international team and an official
  presence in several countries.

  *****
  ***** L3 Mid Ruby on Rails Developer with Russian
  *****  ***** Position description:

  * Resolve most difficult customer issues.
  * Automate and simplify repeating customer requests for handing over
  to the previous support line.
  * Prevent issues, provide reliability and improve performance of
  product.
  * Together with the professional team investigate and fix product
  issues focusing on preventing them in the future.
  * Automate manual and repeating customer requests and routine
  operations.
  * Continuously grow your depth of knowledge on the products you
  support, as well as expande to new technologies and domains as you
  learn.


  ***** Position requirements:

  * Work experience as developer or L2/L3 support.
  * Ruby on Rails programming skills.
  * Good knowledge of SQL and Git.
  * Good debugging, analytical, problem-solving skills.
  * Understanding how the modern web works (networking concepts and
  protocols).
  * Basic experience in working with Linux, knowledge of Bash.
  * Russian B2/C1 level.


  ***** Nice to have:

  * Experience with logging (ELK), monitoring systems (Sentry, Datadog),
  and ability to read log files or error traces.
  * Experience in automating routine with writing scripts and/or other
  tools (Jenkins).
  * English level: Intermediate and higher.
  * Event streaming systems and message brokers experience.


  ***** We offer:

  * Take part in a self-development program as a mentee.
  * Contribute to processes of fast-growing team with great plans.
  * Possibility to work in the co-working office space or remotely.
  * Relocate options with company support.
  * Salary is above the market level.
  * Free English lessons.
  * 4 paid sick days, 1 day off and 20 workdays vacation.
  * Referral program.
  * Paid training programs, certifications, conferences including
  international events.
  * Corporate celebrations, team buildings, and fun activities.


  Aplikuj tu / Send your CV:
  => => =>
  http://TeamQuest.pl/n/67760-n?utm_source=nntp&utm_me
  dium=cron&utm_campaign=2211
  => => =>  W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
  następującej treści:


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
  kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
  osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
  Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
  osobowych potencjalnym pracodawcom.

  Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
  przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
  do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
  Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
  pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
  poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
  3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
  potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
  swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
  przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
  danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
  przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
  szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
  Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
  na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
  dokumentów i informacji w nich zawartych.
  --
  Pozostałe oferty:
  https://teamquest.pl/praca-w-it/


  ID=e47a82601795e197a8bf90459aa698c9

strony : [ 1 ]


Szukaj w grupach

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1