eGospodarka.pl

PracaGrupyalt.pl.praca.oferowana › Warszawa => Mid/Senior Node.js Developer <=
Ilość wypowiedzi w tym wątku: 1

 • 1. Data: 2022-11-24 15:15:06
  Temat: Warszawa => Mid/Senior Node.js Developer <=
  Od: TeamQuest Sp. z o.o. <n...@T...PL>

  Our Client is a new type of digital consultancy. They help their
  clients create impactful digital experiences for customers,
  employees and patients. Currently, they are looking for Mid or
  Senior Node.JS Developer, who would like to join the backend team.

  *****
  ***** Mid/Senior Node.js Developer
  *****  ***** The Key Responsibilities:

  * Development, creation of new functionalities;
  * Creating and maintaining system documentation;
  * Ensuring code quality and compliance with company standards;
  * Support of deployed applications for analysis and improvement of
  reported errors.


  ***** Position requirements:

  * Very good English knowledge (spoken and written);
  * Modern JS (ES6/ES7+);
  * Express;
  * REST API Design;
  * Experience with CI/CD pipelines;
  * NoSQL databases;
  * Experience with TDD.


  ***** Nice to have:

  * Typescript;
  * Docker/k8s;
  * Relational databases;
  * Experience in GraphQL;
  * Microservice architecture.


  ***** We offer:

  * Fully remote work;
  * Flexible working hours;
  * Support from a team of specialists;
  * Big international projects;
  * Full time, B2B contract;
  * Departmental budget allocated for learning and development;
  * Paid holidays (21 days off) + public holidays + sick leave.
  * Option to sign up for a great private healthcare (paid fully by
  company after 2 years of employment).


  Aplikuj tu / Send your CV:
  => => =>
  http://TeamQuest.pl/n/71960-n?utm_source=nntp&utm_me
  dium=cron&utm_campaign=2211
  => => =>  W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
  następującej treści:


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
  kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
  osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
  Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
  osobowych potencjalnym pracodawcom.

  Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
  przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
  do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
  Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
  pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
  poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
  3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
  potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
  swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
  przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
  danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
  przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
  szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
  Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
  na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
  dokumentów i informacji w nich zawartych.
  --
  Pozostałe oferty:
  https://teamquest.pl/praca-w-it/


  ID=07bdcce6eec31fc247bc89736bb6d94c

strony : [ 1 ]


Szukaj w grupach

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1