eGospodarka.pl

PracaGrupyalt.pl.praca.oferowana › Bydgoszcz => Test Automation Engineer <=
Ilość wypowiedzi w tym wątku: 1

 • 1. Data: 2021-02-23 09:30:03
  Temat: Bydgoszcz => Test Automation Engineer <=
  Od: TeamQuest Sp. z o.o. <n...@T...PL>

  Our Client is a is reliable, flexible, full stack software development
  company, who has been designing, developing and implementing
  mobile, web and IoT projects for enterprises and startups since
  2008.

  *****
  ***** Test Automation Engineer
  *****  ***** Key duties:

  * Overseeing test automation efforts for several projects,
  * Choosing the right tools and methods and then properly implementing
  them to work,
  * Working with backend and frontend teams to make our code
  bulletproof.


  ***** Desired skills & experience:

  * A Test Automation Engineer with a proven track record (minimum 2-3
  years) of planning, estimating, prioritizing, implementing and
  coordinating software testing strategies,
  * Experience in developing and optimizing automated tests (E2E, API),
  * Familiarity with QA methodologies, frameworks, and performance
  testing tools for both web and mobile software applications,
  * Knowledge sufficient to compare, select and implement best
  practices, technologies, tools and methods for testing various
  kinds of software,
  * Previous exposure to CI/CD solutions, web, and mobile application
  architectures.


  ***** We offer:

  * Remuneration, adequate to your skills and achieved results,
  * Full remote work
  * A significant impact on your projects - you receive responsible
  tasks and what you do has real value,
  * Opportunity to work with clients from all over the world and a
  variety of tasks - each project we carry out is different,
  * Continuous development in application of new technologies - we are
  constantly learning as well,
  * Flexible working hours,
  * Private health and sport employee benefits card,


  Aplikuj tu / Send your CV:
  => => =>
  http://TeamQuest.pl/n/43832-n?utm_source=nntp&utm_me
  dium=cron&utm_campaign=2102
  => => =>  W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
  następującej treści:


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
  kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
  osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
  Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
  osobowych potencjalnym pracodawcom.

  Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
  przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
  do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
  Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
  pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
  poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
  3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
  potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
  swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
  przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
  danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
  przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
  szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
  Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
  na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
  dokumentów i informacji w nich zawartych.
  --
  Pozostałe oferty:
  https://teamquest.pl/praca-w-it/


  ID=7320b04d45c98b88375520e4ee0bc458

strony : [ 1 ]Szukaj w grupach

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1