eGospodarka.pl

PracaGrupyalt.pl.praca.oferowana › Białystok => DevOps Engineer <=
Ilość wypowiedzi w tym wątku: 1

 • 1. Data: 2021-09-15 10:15:04
  Temat: Białystok => DevOps Engineer <=
  Od: TeamQuest Sp. z o.o. <n...@T...PL>

  Our Client is an international, digital development company,
  specializing in development of web and mobile applications.

  *****
  ***** DevOps Engineer
  *****  ***** Responsibilities:

  * Working closely with a large client as an individual contributor and
  part of a highly technical team of other engineers, technical
  architect and client stakeholders
  * Being able to pick things up quickly and being confident in using
  and knowing Linux.


  ***** Must have:

  * Minimum 3 years experience on similar position
  * Strong knowledge of Linux OS (we mainly use Ubuntu, but AWS Linux
  AMI also happens)
  * Strong knowledge of cloud computing environments (mostly AWS, but
  GCP and Azure is welcome, too)
  * Proficiency with Docker
  * Experience with infrastructure and configuration management tools
  (we love terraform and ansible)
  * Experience with orchestration platforms (Kubernetes, Docker Swarm)
  * Experience with continuous integration/continuous deployments (we
  mostly use GitHub Actions)
  * Experience with at least one scripting language - Python, Ruby,
  Perl, Bash etc.
  * Experience with a version control tool (we use git and GitHub)
  * Experience working in an agile development environment and using
  agile tools
  * Desire to be in a fast-moving consulting environment


  ***** Good to have:

  * Database administration (backups, replication, sharding, etc.)
  * Knowledge of a modern web framework (Django, Rails, etc.)
  * You've built something cool on your own, because you enjoy doing
  what you do
  * Open source contributions
  * University degree in Computer Science, IT or related field


  ***** Benefits offered:

  * Offer competitive salary and annual bonus
  * Fully remote work or work on-site in Wrocław
  * Care about your professional development (training)
  * Insure your life and health
  * Care about your fitness with Multisport
  * Organise a thrilling annual company offsite event
  * Offer you opportunities for international travel


  Aplikuj tu / Send your CV:
  => => =>
  http://TeamQuest.pl/n/45301-n?utm_source=nntp&utm_me
  dium=cron&utm_campaign=2109
  => => =>  W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
  następującej treści:


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
  kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
  osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
  Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
  osobowych potencjalnym pracodawcom.

  Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
  przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
  do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
  Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
  pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
  poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
  3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
  potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
  swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
  przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
  danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
  przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
  szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
  Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
  na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
  dokumentów i informacji w nich zawartych.
  --
  Pozostałe oferty:
  https://teamquest.pl/praca-w-it/


  ID=a348524efdc5c6b1102c28d56e832f4a

strony : [ 1 ]Szukaj w grupach

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1