eGospodarka.pl

PracaPorady dla pracownika › Praca na umowę zlecenie a podstawa wymiaru emerytury

Praca na umowę zlecenie a podstawa wymiaru emerytury

2008-07-13 12:52

Rozważmy następujący przypadek: w styczniu przyszłego roku będę składała wniosek o emeryturę. Do podstawy wymiaru emerytury chcę wskazać zarobki z 10 kolejnych lat 1994 - 2003. W 1999 i 2003 r. pracowałam blisko rok w każdym z tych lat na umowie zlecenia. Było to zatrudnienie w tym samym zakładzie pracy, gdzie byłam zatrudniona na umowę o pracę. Czy do obliczenia podstawy wymiaru emerytury będzie przyjęte wynagrodzenie również z tytułu pracy na podstawie umowy zlecenia za te wymienione lata?

Przeczytaj także: Jakie są zasady przyznawania emerytur?

Do obliczenia podstawy wymiaru emerytury zostanie uwzględnione wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy, jak też i umowy zlecenia zawartej z pracodawcą, oczywiście tylko, od których istniał obowiązek odprowadzenia składki na ubezpieczenia społeczne.

ZUS sprawdza, czy od umowy zlecenia istniał obowiązek opłacania składek

Do obliczenia podstawy wymiaru emerytury przyjmuje się podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W przypadku gdy do ustalenia podstawy wymiaru zainteresowany wskaże zarobki uzyskane z tytułu umowy o pracę i z tytułu umowy zlecenia, organ rentowy każdorazowo ustala, czy od wypłaconych kwot zostały odprowadzone - obowiązkowo lub dobrowolnie - składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zgodnie z ustawę systemową obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym podlegają osoby będące pracownikami. A za pracownika uważa się osobę pozostającą w stosunku pracy oraz osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli taką umowę zawarła od 14 stycznia 2000 r. z pracodawcę, z którym pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy.

Uwaga
W przypadku gdy osoba zatrudniona na umowę o pracę zawrze umowę zlecenia ze zleceniodawcą innym niż pracodawca, to osoba ta może sama dobrowolnie, na swój wniosek przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego i rentowych.

Oczywiście do obliczenia podstawy wymiaru zostaną przyjęte tylko te składniki wynagrodzenia, jak też i inne kwoty wymienione w art.15 ust.3 ustawy emerytalnej (m.in. kwoty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego).

Podstawa prawna:
  • ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 ze zm.).


Ubezpieczenia społeczne w praktyce szczegółowo informują o nowych lub problematycznych przepisach dotyczących rozliczeń ubezpieczeń, a nasi autorzy z ZUS pokazują jak uniknąć błędów w rozliczeniach.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: