eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

PracaWynagrodzenia › GUS: średnia krajowa w XII 2022 wyniosła 7329,96 zł

GUS: średnia krajowa w XII 2022 wyniosła 7329,96 zł

2023-01-20 10:56

GUS: średnia krajowa w XII 2022 wyniosła 7329,96 zł

Jakie było wynagrodzenie w grudniu 2022? © grzegorz_pakula - Fotolia.com

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w grudniu 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie było o 10,3% wyższe r/r i wyniosło 7329,96 zł brutto. Względem listopada 2022 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto zwiększyło się o 6,9%.

Przeczytaj także: GUS: średnia krajowa w XI 2022 wzrosła o 13,9% r/r

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2022 r. wyniosło 7329,96 zł.


Podana wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia służy m.in. do określenia kwoty dziennego świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe, rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych; wysokość wynagrodzenia za grudzień służy do celów określonych w ustawie – Prawo pocztowe.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2022 r. wyniosło 7329,88 zł.


Podana wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia służy do określenia kwoty wypłaty z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej zmarłego posiadacza osobie wskazanej w umowie (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci).

fot. grzegorz_pakula - Fotolia.com

Jakie było wynagrodzenie w grudniu 2022?

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2022 r. wyniosło 7329,96 zł.


Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2022 r. wyniosło 6965,94 zł.


Podana wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia służy do określenia dolnej granicy podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób spełniających warunki do objęcia ubezpieczeniem społecznym lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które są osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub osobami z nimi współpracującymi.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2022 r. wyniosło 6965,84 zł.


Podana wysokość wynagrodzenia służy do określenia przez izbę rzemieślniczą opłaty za egzamin mistrzowski, czeladniczy, sprawdzający i poprawkowy.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2022 r. wyniosło 6652,73 zł.


Podana wysokość wynagrodzenia służy do określenia przez ministra właściwego do spraw zdrowia wynagrodzenia przysługującego członkom Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych, a także do ustalenia wysokości opłaty za wpis do Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 2022 r. wyniosło 6653,67 zł.


Podana wysokość wynagrodzenia stanowi jedno z kryteriów uznania odpłatnej działalności pożytku publicznego organizacji pozarządowych oraz pomiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za działalność gospodarczą.

Obwieszczenia i komunikaty w tych sprawach zostaną ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" oraz Dzienniku Urzędowym GUS.

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: