eGospodarka.pl

PracaGrupyalt.pl.praca.oferowana › Wrocław => Senior Ruby Developer <=
Ilość wypowiedzi w tym wątku: 1

 • 1. Data: 2021-05-12 10:00:04
  Temat: Wrocław => Senior Ruby Developer <=
  Od: TeamQuest Sp. z o.o. <n...@T...PL>

  For our client, a company with over 10 years of experience, the
  history of which began in San Francisco, currently also present in
  Poland and London, which is a softwarehouse producing dedicated
  software for international clients, looking for candidate in the
  context of long-term cooperation.

  *****
  ***** Senior Ruby Developer
  *****  ***** Main responsibilities:

  * Expanding the e-commerce platform to international countries
  * Building key features and functionalities
  * Scaling back-end to accomodoate continued growth
  * Developing API's, the web application and database
  * Collaborating on data architecture and implementations using
  MongoDB, Redis, Elasticsearch, and other NoSQL databases
  * Designing and building tools and services for e-commerce development
  projects


  ***** Must have:

  * Hands-on experience in building architecture, engineering and
  optimizing applications in Ruby on Rail, Java, Scala, Python or
  other related languages
  * Familiarity with RESTful services and API design
  * Understanding of distributed systems, indexing, data stores and
  modeling.
  * Strong comprehension of object-oriented design patterns, algorithms
  and optimization
  * Experience in designing and building micro-services.


  ***** Good to have:

  * Front-end experience in React.js
  * Understanding of application containerization concepts and Docker
  experience


  ***** Benefits offered:

  * Possibility to work completely remotely or in the office in Wrocław
  * Work on any equipment (including your own) - we provide a budget
  * Flexible working hours - the ability to work at any time, you only
  need to be present at stand-ups with a team from America (usually
  between 5:00 PM and 6:00 PM with the possibility of extension
  until 8:00 PM)
  * Opportunity to work in an international team
  * Salary adequate to your skills
  * Non-wage benefits such as Luxmed, Multisport, Cinema / theater
  tickets and many more


  Aplikuj tu / Send your CV:
  => => =>
  http://TeamQuest.pl/n/48020-n?utm_source=nntp&utm_me
  dium=cron&utm_campaign=2105
  => => =>  W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
  następującej treści:


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
  kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
  osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
  Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
  osobowych potencjalnym pracodawcom.

  Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
  przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
  do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
  Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
  pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
  poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
  3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
  potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
  swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
  przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
  danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
  przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
  szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
  Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
  na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
  dokumentów i informacji w nich zawartych.
  --
  Pozostałe oferty:
  https://teamquest.pl/praca-w-it/


  ID=d80ef0e9387a5e7018be143218452ff3

strony : [ 1 ]Szukaj w grupach

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1