eGospodarka.pl

PracaGrupyalt.pl.praca.oferowana › Wrocław => C/C++ developer (Embedded Linux) <=
Ilość wypowiedzi w tym wątku: 1

 • 1. Data: 2022-09-28 18:30:05
  Temat: Wrocław => C/C++ developer (Embedded Linux) <=
  Od: TeamQuest Sp. z o.o. <n...@T...PL>

  Our client is an international industrial group with a long tradition
  since 1902. The success of our client is based on experience and a
  wide range of products in different business areas and industries.

  *****
  ***** C/C++ developer (Embedded Linux)
  *****  ***** Responsibilities:

  * Complex Software Design, BSP and Kernel Development Embedded Linux
  Driver Development
  * Development and Maintenance of Connectivity Embedded Firmware on
  embedded Linux Devices
  * Actively influencing the development and selection of the hardware
  platform as a basis for future products
  * Supporting the project team with knowledge and experience
  * Building up the know-how in Embedded Linux


  ***** Position requirements:

  * Very good knowledge of C, C++
  * Extensive experience in Embedded Linux
  * Experience with PTX-Dist (Pengutronix), Yocto, u-boot
  * Experience in Data Communication Device to Cloud and Cloud to Device
  * English language proficiency
  * Practical skills in working with electronics: programming,
  debugging, use of measurement equipment


  ***** Nice to have:

  * Experience in:
  ** Python, Ansible, Yaml, Shell Scipt, Groovy, Lua
  ** i.mx6 platform, Raspberry PI, RevPi,
  ** BLE, LTE-M, NB-IoT
  ** Freescale MFG-Tool and Production Support
  ** Practical experience in UML modelling
  ** Knowledge of Scrum, Kanban methodologies
  ** German language proficiency


  ***** We offer:

  * Employment contract without probationary period
  * Bicycle parking in the building
  * Valuable technical (inc. UDEMY) and language trainings
  * Rich social and medical packages
  * Sharing the costs of sports activities
  * Private medical care
  * Sharing the costs of foreign language classes
  * Sharing the costs of professional training & courses
  * Remote work opportunities
  * Flexible working time
  * Fruits
  * No dress code
  * Coffee / tea
  * Meal passes
  * Holiday funds
  * Redeployment package
  * Christmas gifts
  * Sharing the commuting costs
  * Employee referral program
  * Charity initiatives


  Aplikuj tu / Send your CV:
  => => =>
  http://TeamQuest.pl/n/67080-n?utm_source=nntp&utm_me
  dium=cron&utm_campaign=2209
  => => =>  W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
  następującej treści:


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
  kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
  osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
  Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
  osobowych potencjalnym pracodawcom.

  Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
  przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
  do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
  Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
  pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
  poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
  3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
  potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
  swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
  przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
  danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
  przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
  szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
  Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
  na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
  dokumentów i informacji w nich zawartych.
  --
  Pozostałe oferty:
  https://teamquest.pl/praca-w-it/


  ID=155a187b377f81c42ca2b4255536c02d

strony : [ 1 ]


Szukaj w grupach

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1