eGospodarka.pl

PracaGrupyalt.pl.praca.oferowana › Warszawa => Senior Python Backend Developer <=
Ilość wypowiedzi w tym wątku: 1

 • 1. Data: 2022-07-05 18:30:07
  Temat: Warszawa => Senior Python Backend Developer <=
  Od: TeamQuest Sp. z o.o. <n...@T...PL>

  Our client is providing ships and vessels with advanced data-analysys
  and machine learning solutions to provide the most accurate
  insights possible to identify how to reduce fuel and energy lose.
  The main goal of the company is to increase operational efficiency
  by reducing marine fuel consumption and making vessels more
  eco-friendly.

  *****
  ***** Senior Python Backend Developer
  *****  ***** Tasks:

  * Responsible for implementing new and maintaining existing software
  components of GreenSteam products and services and migrating
  existing solutions to new data platform architecture, as well as
  developing new products and services.
  * The candidate will need to have proven experience in Python
  programming regarding data processing, preferably on data rich
  systems using data pipelines and Cloud based infrastructure.
  Thorough understanding of concurrent data processing using event
  driven solutions is a must, next to a good understanding on
  monitoring these concurrent processes. Unit and integration
  testing as well as Scrum process are known topics for the
  candidate.
  * We're looking for a senior developer, who can mentor other team
  members and ensure high quality of our software solutions. The
  candidate is also expected to help out with designing & scoping
  new features (new API endpoints etc.) when the need arises. As the
  candidate will be working in an international environment,
  mastering English language both written and spoken is required in
  order to discuss technical issues with colleagues.


  ***** Position requirements:

  * Minimum 4 years of experience in Python (v3.6+) and packages like
  pandas, numpy, requests
  * Experience in data rich systems combined with asynchronous
  communication patterns
  * Good knowledge of Cloud based solutions AWS and/or Azure
  * Experience in Linux, Docker
  * Knowledge of database technologies like Postgres and SQL


  ***** We offer:

  * 30 days of paid holidays
  * Elastic working hours
  * Chill room (with Xbox, Steam, foosball, etc.)
  * Adjustable desks and ergonomic office chairs
  * Flat organization


  ***** Other:

  * 30 days of paid holidays
  * Elastic working hours
  * Chill room (with Xbox, Steam, foosball, etc.)
  * Adjustable desks and ergonomic office chairs
  * Flat organization


  Aplikuj tu / Send your CV:
  => => =>
  http://TeamQuest.pl/n/59980-n?utm_source=nntp&utm_me
  dium=cron&utm_campaign=2207
  => => =>  W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
  następującej treści:


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
  kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
  osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
  Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
  osobowych potencjalnym pracodawcom.

  Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
  przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
  do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
  Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
  pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
  poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
  3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
  potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
  swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
  przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
  danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
  przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
  szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
  Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
  na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
  dokumentów i informacji w nich zawartych.
  --
  Pozostałe oferty:
  https://teamquest.pl/praca-w-it/


  ID=2e55d0bab7988a24420fc4ac5116f295

strony : [ 1 ]


Szukaj w grupach

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1