eGospodarka.pl

PracaGrupyalt.pl.praca.oferowana › Warszawa => Mid C++ Embedded Developer <=
Ilość wypowiedzi w tym wątku: 1

 • 1. Data: 2023-03-29 15:30:02
  Temat: Warszawa => Mid C++ Embedded Developer <=
  Od: TeamQuest Sp. z o.o. <n...@T...PL>

  Naszym Klientem jest firma tworząca urządzenia do analizy
  przestrzeni przy powierzchniach reklamowych. Szukamy embedded
  developera do pracy przy projekcie badawczo-rozwojowym dot. metod
  anonimizacji obrazu.

  *****
  ***** Mid C++ Embedded Developer
  *****  ***** Opis stanowiska:

  * Rozwój platformy wbudowanej wykorzystującej metody uczenia
  maszynowego do przetwarzania obrazu
  * Tworzenie pełnej konfiguracji systemu operacyjnego, utrzymanie
  systemu i tworzenie aktualizacji, deployowanie systemu na
  urządzeniach
  * Dbanie o stabilność platformy, reagowanie na problemy związane ze
  stabilnością, konfiguracją i bezpieczeństwem
  * Współpraca ze specjalistami od przetwarzania obrazu i uczenia
  maszynowego w celu optymalizacji platformy
  * Testowanie nowych rozwiązań sprzętowych i urządzeń
  peryferyjnych
  * Opracowanie procedur kalibracji urządzeń i dostosowania do
  warunków fizycznej lokalizacji urządzenia
  * Opracowanie metod zarządzania zdalnego i obsługi sytuacji
  awaryjnych


  ***** Od Kandydata oczekujemy:

  * Znajomość C++ poparta doświadczeniem zawodowym
  * Doświadczenie z Pythonem pozwalające na samodzielną
  implementację obiektową aplikacji
  * Praktyczna znajomość systemu operacyjnego Linux
  * Zdolność do samodzielnego rozwiązywania problemów


  ***** Dodatkowe atuty:

  * Podstawy elektroniki
  * Znajomość platformy Jetson Nano
  * Znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem przechowywania
  informacji (szyfrowanie woluminów, secure boot)


  ***** Proponujemy:

  * Zatrudnienie w oparciu o UoP w firmie o płaskiej strukturze o
  startup'owej atmosferze
  * Pracę w małych 3-4 osobowych zespołach w trybie zadaniowym


  ***** Inne informacje:

  * Zatrudnienie w oparciu o UoP w firmie o płaskiej strukturze o
  startup'owej atmosferze
  * Pracę w małych 3-4 osobowych zespołach w trybie zadaniowym


  Aplikuj tu / Send your CV:
  => => =>
  http://TeamQuest.pl/n/74681-n?utm_source=nntp&utm_me
  dium=cron&utm_campaign=2303
  => => =>  W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
  następującej treści:


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
  kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
  osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
  Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
  osobowych potencjalnym pracodawcom.

  Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
  przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
  do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
  Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
  pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
  poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
  3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
  potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
  swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
  przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
  danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
  przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
  szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
  Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
  na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
  dokumentów i informacji w nich zawartych.
  --
  Pozostałe oferty:
  https://teamquest.pl/praca-w-it/


  ID=6e83f6b3291e370b8bdc4b549c72c14d

strony : [ 1 ]


Szukaj w grupach

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1