eGospodarka.pl

PracaGrupyalt.pl.praca.oferowana › Olsztyn => Analityk Systemowy <=
Ilość wypowiedzi w tym wątku: 1

 • 1. Data: 2023-03-29 13:30:02
  Temat: Olsztyn => Analityk Systemowy <=
  Od: TeamQuest Sp. z o.o. <n...@T...PL>

  Nasz klient to największa firma informatyczna w Polsce
  północno-wschodniej, działająca nieprzerwanie od 1971 roku.
  Zajmują się projektowaniem, wytwarzaniem i integracją oraz
  wdrażaniem systemów informatycznych, a także: przetwarzaniem
  danych, doradztwem w zakresie IT, szkoleniami oraz audytem
  informatycznym.
  Zapewniają klientom i użytkownikom pełną asystę techniczną:
  wdrożenia, szkolenia i kompleksową obsługę HelpDesk .

  *****
  ***** Analityk Systemowy
  *****  ***** Opis stanowiska:

  * jakość i terminowość realizowanych zadań,
  * jakość prowadzonej dokumentacji,
  * niezwłoczne przekazywanie przełożonym informacji o wszystkich
  istotnych zdarzeniach mających wpływ na działanie firmy,
  * wykonywanie bieżących poleceń przełożonych,
  * realizację zadań wynikających z dokumentacji dotyczącej systemu
  zarządzania jakością,
  * wspomaganie innych komórek firmy (za wiedzą przełożonego),


  ***** Od Kandydata oczekujemy:

  * Minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze analizy
  biznesowej i/lub systemowej
  * Znajomość UML w zakresie modelowania diagramów przypadków
  użycia, aktywności, sekwencji, stanów oraz klas
  * Znajomość i umiejętność pracy w narzędziu Enterprise Architect
  * Umiejętność prototypowania rozwiązań informatycznych w dowolnym
  narzędziu wspierającym prototypowanie
  * Doświadczenie w tworzeniu dokumentacji analitycznej systemów IT
  * Umiejętność zbierania oraz opisywania wymagań
  * Bardzo dobra komunikacja zarówno w zespole jak i z klientem
  * Koncentracja na jakości i wysokich standardach pracy


  ***** Dodatkowe atuty:

  * Certyfikaty UML, BPMN lub inne równoważne potwierdzające wiedzę
  z zakresu notacji
  * Doświadczenie w szacowaniu metoda IFPUG


  ***** Proponujemy:

  * Premia uznaniowa
  * Dodatek wakacyjny(uzależniony od poziomu wynagrodzenia na umowie o
  prace)
  * Elastyczne formy zatrudnienia w zależności od potrzeb
  * Elastyczne godziny pracy
  * Możliwość pracy zdalnej
  * System rekomendacyjny
  * Kartę sportową, opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie


  Aplikuj tu / Send your CV:
  => => =>
  http://TeamQuest.pl/n/72800-n?utm_source=nntp&utm_me
  dium=cron&utm_campaign=2303
  => => =>  W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
  następującej treści:


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
  kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
  osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
  Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
  osobowych potencjalnym pracodawcom.

  Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
  przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
  do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
  Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
  pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
  poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
  3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
  potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
  swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
  przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
  danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
  przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
  szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
  Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
  na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
  dokumentów i informacji w nich zawartych.
  --
  Pozostałe oferty:
  https://teamquest.pl/praca-w-it/


  ID=1800301e1c911106000f53dedcf81f47

strony : [ 1 ]


Szukaj w grupach

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1