eGospodarka.pl

PracaGrupyalt.pl.praca.oferowanaWarszawa => IT Recruiter <= › Warszawa => IT Recruiter <=
 • Path: news-archive.icm.edu.pl!news.icm.edu.pl!.POSTED.mail.teamquest.pl!not-for-mail
  From: TeamQuest Sp. z o.o. <n...@T...PL>
  Newsgroups: alt.pl.praca.oferowana
  Subject: Warszawa => IT Recruiter <=
  Date: Wed, 25 May 2022 13:00:07 -0000 (UTC)
  Organization: TeamQuest.pl
  Lines: 85
  Message-ID: <6...@t...pl>
  References: <6...@t...pl>
  Reply-To: P...@T...PL
  Mime-Version: 1.0
  Content-Type: TEXT/plain; CHARSET=UTF-8
  Content-Transfer-Encoding: 8bit
  Injection-Date: Wed, 25 May 2022 13:00:07 -0000 (UTC)
  Injection-Info: news.icm.edu.pl; posting-host="mail.teamquest.pl:31.179.177.242";
  logging-data="32700"; mail-complaints-to="u...@n...icm.edu.pl"
  User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:31.0) Gecko/20100101 Icedove/31.8.0
  In-Reply-To: <6...@t...pl>
  Xref: news-archive.icm.edu.pl alt.pl.praca.oferowana:67234
  [ ukryj nagłówki ]

  Aplikuj tu / Send your CV:
  => => =>
  http://TeamQuest.pl/n/63340-n?utm_source=nntp&utm_me
  dium=cron&utm_campaign=2205
  => => =>
  *****
  ***** IT Recruiter
  *****  ***** Responsibilities:

  * Lead and execute full-cycle recruitment process (searching,
  interviews, feedbacks, job offer, hiring, adapting)
  * Collaborate with the client to identify job requirements and develop
  effective position profiles
  * Develop and execute candidate-generation strategies and ideas using
  all available recruiting tools
  * Making cold calls to the candidates


  ***** Position requirements:

  * 1+ years of proven experience in IT recruiting/headhunting
  * Strong knowledge of full cycle recruitment process and its elements,
  solid skills in sourcing techniques
  * Good knowledge of IT market, key players, salary ranges, market
  trends, etc.
  * Understanding of software development and IT technologies
  * Good English (B2 or higher)
  * Experience with social media is a plus


  ***** We offer:

  * Competitive salary (salary + bonus on placements)
  * A clearly defined development path and several choice options (e.g.
  Konsultant 360, Team Leader, Senior Consultant, etc.)
  * The office is located in the center of Warsaw, close to the "Rondo
  Daszyńskiego" metro station
  * Fast laptop + additional 22'-24 "monitor
  * Occasional remote work
  * Flexible working hours (start 8: 00-10: 00)
  * Training
  * Great atmosphere - we are a really good team and we help each other
  - we are all "for you"


  Aplikuj tu / Send your CV:
  => => =>
  http://TeamQuest.pl/n/63340-n?utm_source=nntp&utm_me
  dium=cron&utm_campaign=2205
  => => =>  W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
  następującej treści:


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
  kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
  osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
  Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
  osobowych potencjalnym pracodawcom.

  Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
  przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
  do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
  Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
  pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
  poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
  3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
  potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
  swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
  przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
  danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
  przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
  szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
  Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
  na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
  dokumentów i informacji w nich zawartych.
  --
  Pozostałe oferty:
  https://teamquest.pl/praca-w-it/


  ID=35dd3032dade518e3b1826df103fa9a8

Podziel się

Poleć ten post znajomemu poleć

Wydrukuj ten post drukuj

Najnowsze wątki z tej grupy


Najnowsze wątki

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1