eGospodarka.pl

PracaGrupyalt.pl.praca.oferowana › Olsztyn => Analityk/Specjalista ds. szacowania złożoności oprogramo
Ilość wypowiedzi w tym wątku: 1

 • 1. Data: 2023-04-01 12:30:02
  Temat: Olsztyn => Analityk/Specjalista ds. szacowania złożoności oprogramo
  Od: TeamQuest Sp. z o.o. <n...@T...PL>

  Nasz klient to największa firma informatyczna w Polsce
  północno-wschodniej, działająca nieprzerwanie od 1971 roku.

  Zajmują się projektowaniem, wytwarzaniem i integracją oraz
  wdrażaniem systemów informatycznych, a także: przetwarzaniem
  danych, doradztwem w zakresie IT, szkoleniami oraz audytem
  informatycznym.

  Zapewniają klientom i użytkownikom pełną asystę techniczną:
  wdrożenia, szkolenia i kompleksową obsługę HelpDesk .

  *****
  ***** Analityk/Specjalista ds. szacowania złożoności oprogramowania
  *****  ***** Opis stanowiska:

  * wykonywanie bieżących poleceń przełożonych,
  * składanie sprawozdań o stanie realizacji zadań - przełożonemu,
  * realizacja zadań wynikających z dokumentacji dotyczącej systemu
  zarządzania jakością,
  * wspomaganie innych komórek firmy (za wiedzą przełożonego),
  * kreowanie pozytywnego obrazu firmy w kontaktach służbowych i
  prywatnych,
  * dbanie o prawidłowy i rzetelny przepływ informacji w organizacji,
  powierzone mienie firmy


  ***** Od Kandydata oczekujemy:

  * 3-letnie doświadczenie w roli Specjalisty ds. szacowania
  złożoności oprogramowania systemów informatycznych
  * 3-letnie doświadczenie projektowe w roli analityka systemu IT
  * Znajomość metodyki Punktów Funkcyjnych IFPUG ('Function Point
  Counting Practices Manual")
  * Umiejętność wyznaczania Współczynnika VAF (Value Adjustment
  Factor)
  * Znajomość rozszerzenia NESMA do metodyki IFPUG (Netherlands
  Software Metrics Association)
  * Doświadczenia w szacowaniu złożoności oprogramowania metodyką
  IFPUG z rozszerzeniem NESMA oraz w szacowaniu eksperckim
  * Praktyczna wiedza z zakresu analizy danych, modelowania baz danych
  oraz modelowania procesów biznesowych
  * Doświadczenie w pracy z Enterprise Architect
  * Gotowość do wyjazdów służbowych 1-2 dniowych
  * Wiedza z zakresu inżynierii oprogramowania, procesu wytwórczego


  ***** Proponujemy:

  * Prywatną opiekę medyczną
  * Ubezpieczenie grupowe
  * Dofinansowanie do posiłków
  * Dodatek wakacyjny - uzależniony od poziomu wynagrodzenia i tylko na
  UoP
  * Karta Benefit Sport/Multisport/Ok System
  * Zwrot kosztów dojazdu - w ramach delegacji do klientów
  * Pomoc w relokacji
  * System rekomendacyjny


  Aplikuj tu / Send your CV:
  => => =>
  http://TeamQuest.pl/n/75160-n?utm_source=nntp&utm_me
  dium=cron&utm_campaign=2304
  => => =>  W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
  następującej treści:


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
  kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
  osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
  Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
  osobowych potencjalnym pracodawcom.

  Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
  przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
  do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
  Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
  pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
  poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
  3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
  potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
  swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
  przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
  danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
  przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
  szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
  Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
  na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
  dokumentów i informacji w nich zawartych.
  --
  Pozostałe oferty:
  https://teamquest.pl/praca-w-it/


  ID=e92fd6748ef422dfa83620c5c2b31dfc

strony : [ 1 ]


Szukaj w grupach

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1