eGospodarka.pl

PracaGrupyalt.pl.praca.oferowanaBielsko-Biała => Regular Software .Net Developer <= › Bielsko-Biała => Regular Software .Net Developer <=
 • Path: news-archive.icm.edu.pl!news.icm.edu.pl!.POSTED.mail2.teamquest.pl!not-for-mail
  From: TeamQuest Sp. z o.o. <n...@T...PL>
  Newsgroups: alt.pl.praca.oferowana
  Subject: Bielsko-Biała => Regular Software .Net Developer <=
  Date: Wed, 5 Oct 2022 08:15:07 -0000 (UTC)
  Organization: TeamQuest.pl
  Lines: 89
  Message-ID: <6...@t...pl>
  References: <6...@t...pl>
  Reply-To: P...@T...PL
  Mime-Version: 1.0
  Content-Type: TEXT/plain; CHARSET=UTF-8
  Content-Transfer-Encoding: 8bit
  Injection-Date: Wed, 5 Oct 2022 08:15:07 -0000 (UTC)
  Injection-Info: news.icm.edu.pl; posting-host="mail2.teamquest.pl:79.188.158.137";
  logging-data="20386"; mail-complaints-to="u...@n...icm.edu.pl"
  User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:31.0) Gecko/20100101 Icedove/31.8.0
  In-Reply-To: <6...@t...pl>
  Xref: news-archive.icm.edu.pl alt.pl.praca.oferowana:71341
  [ ukryj nagłówki ]

  Our Client is a global company (HQ in UK) creating Mobile data
  connectivity platform.

  *****
  ***** Regular Software .Net Developer
  *****  ***** Twoje super zadania:

  * Developing internal systems for the business
  * Working on existing systems, both customer-facing and internal
  * Ownership or products and services
  * Managing release cycle within an AGILE team running 2 week sprints


  ***** Wymagania:

  * 3 - 4 years of experience or knowlage in development of Web
  Front-end and Back-end REST API, e.g. using WebAPI
  * Technological stocks required:
  ** Microsoft .NET Framework C#, DotNET Core
  ** MS SQL Server & MySQL, ADO.NET & EF6
  ** ASP.NET MVC
  ** ASP.NET MVC Web API
  ** Azure DevOps and Git
  * Excellent communication skills
  * Must be very organised and conscientious
  * Appreciation of continual service improvement


  ***** Dodatkowe atuty:

  * Experience with Azure & AWS
  * E.g. SQS or Service Bus, Queues and Topics
  * Frameworks like: DAPPER, Nancy, Refit
  * Windows And Or Linux Experience
  * Docker and Container Orchestration
  * Azure DevOps and Pipelines


  ***** Oferujemy:

  * Attractive salary
  * Fully remote work
  * Full training, ongoing support, and the tools you need to grow and
  develop in your role
  * We are a company with a heart and who genuinely values and respects
  its employees


  Aplikuj tu / Send your CV:
  => => =>
  http://TeamQuest.pl/n/69940-n?utm_source=nntp&utm_me
  dium=cron&utm_campaign=2210
  => => =>  W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
  następującej treści:


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
  kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
  osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
  Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
  osobowych potencjalnym pracodawcom.

  Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
  przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
  do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
  Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
  pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
  poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
  3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
  potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
  swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
  przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
  danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
  przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
  szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
  Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
  na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
  dokumentów i informacji w nich zawartych.
  --
  Pozostałe oferty:
  https://teamquest.pl/praca-w-it/


  ID=cb6c83a9e8354f4a103a78601415c9ef

Podziel się

Poleć ten post znajomemu poleć

Wydrukuj ten post drukuj

Najnowsze wątki z tej grupy


Najnowsze wątki

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1