eGospodarka.pl

PracaWynagrodzenia › Płace w branży usług pogrzebowych

Płace w branży usług pogrzebowych

2011-11-01 00:20

Płace w branży usług pogrzebowych

Minimalne miesięczne kwoty wynagrodzenia zasadniczego pracowników zarządu cmentarzy komunalnych (w P © fot. mat. prasowe

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (2)

W przypadku śmierci, gdy zmarły był ubezpieczony, ZUS wypłaca jego rodzinie zasiłek pogrzebowy. Ma on służyć pokryciu kosztów związanych z pogrzebem. Od 1 marca 2011 wysokość zasiłku wynosi 4 000 PLN. W 2010 roku zanotowano w Polsce 378 478 zgonów. Wartość rynku można więc oszacować na kwotę 151 mln PLN - podaje portal wynagrodzenia.pl.

Przeczytaj także: Wynagrodzenia osób z różnym wykształceniem

Zgodnie z art. 2. Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, istnieją w Polsce dwie formy własności cmentarzy – komunalne oraz wyznaniowe. Za utrzymanie i zarządzanie pierwszymi odpowiadają władze samorządów terytorialnych. Opieka nad drugimi złożona została na ręce związków wyznaniowych. Oznacza to, że pracodawcami mogą być zarówno urzędy, gminy, powiaty jak i parafie. Wskazane instytucje nie zawsze są w stanie samodzielnie wykonać wszystkie zadania związane z pochówkiem. Głównie z powodu nadmiaru obowiązków, jaki został im przypisany z mocy ustawy. Zgodnie z regulaminem cmentarza jednej z parafii rzymsko-katolickich, do podstawowych czynności związanych z zarządzaniem cmentarzem należą: prowadzenie ewidencji grobów i osób uprawnionych do ich dysponowania, utrzymanie porządku, wykonywanie grobów, obsługa ceremonii pogrzebowych, troska o bezpieczeństwo osób i mienia, przyjmowanie opłat cmentarnych i ustalenie ich wysokości. Przeważnie część z tych usług zlecana jest prywatnym firmom pogrzebowym.

Zarobki w zarządzie cmentarzy komunalnych jednostek samorządowych

Wynagrodzenia w zarządach cmentarzy komunalnych wynikają z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych. O wysokości płacy podstawowej decyduje poziom specjalizacji. Najmniej otrzymuje dozorca, najwięcej kierownik cmentarza. Aby zostać grabarzem, wystarczy wykształcenie podstawowe. Przy stanowisku kierowniczym wymagany jest już dyplom uczelni wyższej. Podane stawki są oczywiście powiększone o rozmaite dodatki, w szczególności dodatek specjalny, przysługujący ze względu na charakter pracy i warunki jej wykonywania.

fot. mat. prasowe

Minimalne miesięczne kwoty wynagrodzenia zasadniczego pracowników zarządu cmentarzy komunalnych (w P

Minimalne miesięczne kwoty wynagrodzenia zasadniczego pracowników zarządu cmentarzy komunalnych (w PLN)


Na garnuszku u proboszcza

Część cmentarzy znajduje się pod nadzorem kościelnym, a instytucją odpowiedzialną za ich zarządzanie jest odpowiednia parafia. W takiej sytuacji funkcję administratora obejmuje proboszcz. Jako swojego pomocnika ds. cmentarnych, zatrudnia on grabarza. Bardzo często, do podstawowych obowiązków takiej osoby dochodzą jeszcze prace porządkowe w obrębie kościoła i pozostałych budynków parafialnych. Kościół licząc na hojność parafian na mszy, sam w swoich wydatkach stara się być bardzo oszczędny. Jak podaje strona internetowa parafii kościelnej jednej z podkarpackich wsi, wynagrodzenie grabarza od lat utrzymuje się na poziomie płacy minimalnej. Duszpasterstwo tłumaczy taką sytuację wysokimi kosztami obsługi cmentarza. Z budżetu parafii, oprócz pensji pomocnika, ponoszone są opłaty za energię elektryczną, wodę, piasek, cement, paliwo do kosiarki, narzędzia do pracy i ich serwis, odzież roboczą i sprzęt ochrony osobistej itp. Tak więc zarobki grabarzy w małych miejscowościach, charakteryzujących się niewielką liczbą parafian, nie będą wysokie. Pozostaje im tylko liczyć na datki od rodzin zmarłych.

 

1 2 3

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: