eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

PracaPorady dla pracownika › Dla kogo dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne?

Dla kogo dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne?

2023-08-20 00:50

Dla kogo dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne?

Dla kogo dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne? © fot. mat. prasowe

Jeśli z jakiegoś powodu nie jesteś w systemie ubezpieczenia zdrowotnego, możesz w każdej chwili dołączyć - przypomina Narodowy Fundusz Zdrowia. Jak przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego?

Przeczytaj także: Masz firmę? Pamiętaj złożyć ZUS DRA

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Czym jest dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne?
  • Kiedy przystąpić do ubezpieczenia?
  • Jak przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego?


Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne jest dla osób, które nie mają aktywnego tytułu ubezpieczenia zdrowotnego (np. umowy o pracę), nie zostali zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny, przebywają na urlopie bezpłatnym oraz wolontariuszy. Do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego mogą przystąpić także cudzoziemcy, którzy mieszkają w Polsce i przebywają tu m.in. na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy lub stały, studenci, doktoranci, czy absolwenci, którzy odbywają w Polsce obowiązkowy staż, a nie posiadają obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego EFTA (Islandia, Liechtenstein, Szwajcaria i Norwegia).

Ryzyko braku ubezpieczenia zdrowotnego


Jeśli nie mamy ubezpieczenia zdrowotnego, w przypadku nagłych zdarzeń losowych, jak choroba, czy wypadek, za udzieloną pomoc medyczną będziemy musieli zapłacić z własnej kieszeni. Jak wysokie mogą to być kwoty, wystarczy przytoczyć przykłady. I tak na ponad 29 tys. zł wycenione jest leczenie ostrej niewydolności krążenia, leczenie średniego oparzenia z zabiegiem chirurgicznym może wynieść przeszło 64 tys. zł, wycięcie pęcherzyka żółciowego - co najmniej 6 tys. zł.

Właśnie dlatego warto zgłosić się do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego.

fot. mat. prasowe

Dla kogo dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne?

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne jest dla osób, które nie mają aktywnego tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, nie zostali zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny, przebywają na urlopie bezpłatnym oraz wolontariuszy.


Ubezpieczając dobrowolnie siebie i członków swojej rodziny, zyskujemy pełen dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Nie ponosimy żadnych dodatkowych kosztów za leczenie czy zlecane badania specjalistyczne. Co więcej, dzięki dobrowolnemu ubezpieczeniu, mamy prawo do Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego - informuje Beata Kopczyńska, rzeczniczka prasowa Narodowego Funduszu Zdrowia

Kiedy przystąpić do ubezpieczenia?


Najlepiej zrobić to jak najszybciej. Jeśli przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek trwa mniej niż 3 miesiące, opłacamy składkę zdrowotną i nie ponosimy żadnych dodatkowych kosztów. Gdy przerwa w ubezpieczeniu będzie trwała powyżej 3 miesięcy – trzeba będzie uiścić opłatę dodatkową. Im dłuższa przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym, tym wyższa opłata dodatkowa przy podjęciu dobrowolnego ubezpieczenia.

Zgłoszenie krok po kroku


Zgłoszenie do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego następuje po złożeniu wniosku wraz z oświadczeniem. Formularz jest dostępny na stronie internetowej nfz.gov.pl, w zakładce „Dla Pacjenta”.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wcześniejszy okres ubezpieczenia (nie będą wymagane, jeśli okresy te są wykazane w elektronicznym Centralnym Wykazie Ubezpieczonych prowadzonym przez NFZ), wypełniony druk ZUS ZZA oraz ZUS ZCNA (w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia członków rodziny), oraz potwierdzenie wniesienia opłaty dodatkowej, jeżeli była wymagana. Po przedstawieniu wniosku i dokumentów NFZ przygotuje umowę.

Po podpisaniu umowy o dobrowolne ubezpieczenie z NFZ należy złożyć druk ZUS ZZA (oraz ZCNA w przypadku zgłoszenia członków rodziny) w oddziale ZUS-u właściwym dla swojego miejsca zamieszkania.
Co ważne, umowy z NFZ nie można zawrzeć wstecz. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje nie wcześniej, niż od dnia złożenia wniosku – przypomina rzeczniczka.

Jak wyliczana jest składka?


Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9 proc. podstawy jej wymiaru. Podstawę wymiaru ogłasza co kwartał Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim. Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne za miesiące lipiec, sierpień, wrzesień 2023 r. wynosi 662,88 zł za każdy miesiąc. Informacje w sprawie składek można uzyskać również na bezpłatnej infolinii NFZ 800 190 590 – Telefoniczna Informacja Pacjenta.

Za każdy miesiąc podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu ubezpieczona osoba ma obowiązek składać deklarację rozliczeniową ZUS DRA oraz opłacać składki na konto ZUS. Jeżeli nie zostanie ona opłacona w terminie – umowa wygaśnie.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: