eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

PracaPorady dla pracownika › Urlop macierzyński i rodzicielski 2015

Urlop macierzyński i rodzicielski 2015

2014-12-13 23:54

Urlop macierzyński i rodzicielski 2015

Urlop macierzyński i rodzicielski: niemal rok z dzieckiem © drubig-photo - Fotolia.com

W regulacjach dotyczących uprawnień pracujących rodziców największe zmiany zaszły w roku 2013, gdy wprowadzono do Kodeksu pracy zapisy dotyczące urlopów rodzicielskich i zmieniono zasady normujące urlopy macierzyńskie. Od tamtego czasu, wszyscy rodzice korzystają z urlopu na nowych zasadach. Urlop macierzyński i rodzicielski w 2015 roku będzie zatem odbywać się pod rygorem tej ostatniej dużej nowelizacji Kodeksu pracy.

Przeczytaj także: Dzień Ojca na urlopie macierzyńskim. To jest trendy

Nowelizacja Kodeksu pracy nadała rodzicom więcej praw, obejmując nimi szerzej również ojców dzieci. Oczywiście Kodeks pracy reguluje tylko prawa części pracowników, jego zapisy dotyczą bowiem oprócz osób zatrudnionych na umowę o pracę także osoby zatrudnione na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę. Nie dotyczy niestety osób pracujących na umowach cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło) zwanych popularnie umowami śmieciowymi. Osoby zatrudnione na podstawie takich umów niestety nie mogą korzystać z urlopów rodzicielskich i macierzyńskich.

Pracujący rodzice, których status zatrudnienia reguluje Kodeks pracy, w 2015 roku po urodzeniu się dziecka będą mogli skorzystać z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego.

Łączny wymiar wszystkich części urlopu, które można wykorzystać po urodzeniu dziecka, wyniesie nawet 52 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka. Przy ciąży mnogiej czas ten wydłuża się o kolejne tygodnie, a urlop może trwać od 65 do 71 tygodni (w zależności od liczby dzieci).

Urlop macierzyński

Urlop macierzyński ma przy jednym dziecku wymiar 20 tygodni, przy bliźniakach jest to już 31 tygodni, przy urodzeniu trojaczków pracownicy przysługują 33 tygodnie urlopu macierzyńskiego, przy czworaczkach jest to 35 tygodni, a w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie urlop macierzyński wynosi 37 tygodni. Sześć tygodni z przysługującego urlopu macierzyńskiego pracująca matka może wykorzystać jeszcze przed planowym terminem porodu. Jeśli matka wykorzysta po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, to może zrezygnować z pozostałej części tego urlopu. Niewykorzystana część urlopu macierzyńskiego przypada wtedy ojcu dziecka, na jego pisemny wniosek.

Przy udzielaniu urlopu macierzyńskiego i urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego tydzień urlopu odpowiada 7 dniom kalendarzowym. Jeżeli pracownica nie korzysta z urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu, pierwszym dniem urlopu macierzyńskiego jest dzień porodu.


Po wykorzystaniu głównego urlopu macierzyńskiego matce dziecka (dzieci) przysługuje dodatkowy urlop macierzyński w wymiarze do 6 tygodni (poród pojedynczy) lub do 8 tygodni (poród mnogi). Dodatkowy urlop macierzyński jest udzielany na pisemny wniosek, jednorazowo albo w dwóch częściach przypadających bezpośrednio jedna po drugiej - w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności.

Urlop rodzicielski

Po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego, tym razem już obojgu rodzicom, przysługuje urlop rodzicielski. Ma on wymiar do 26 tygodni, niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Urlop rodzicielski jest udzielany jednorazowo albo nie więcej niż w trzech częściach, z których żadna nie może być krótsza niż 8 tygodni, przypadających bezpośrednio jedna po drugiej - w wymiarze wielokrotności tygodnia. Z urlopu rodzicielskiego mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice dziecka. W takim przypadku łączny wymiar urlopu nie może przekraczać 26 tygodni. Takie rozwiązanie ma na celu poprawę sytuacji zawodowej kobiet, przy równoczesnym umożliwieniu ojcom osobistego zajęcia się dzieckiem. Urlop rodzicielski jest udzielany na pisemny wniosek pracownika, złożony nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. W przypadku skrócenia tego terminu pracodawca może - ale nie musi - udzielić urlopu. Jeśli wniosek zostanie złożony prawidłowo i z zachowaniem wspomnianego co najmniej 14-dniowego terminu, wówczas pracodawca ma obowiązek udzielenie urlopu.

Urlop ojcowski

Ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia albo do 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia. Urlopu ojcowskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika-ojca wychowującego dziecko, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracodawca ma obowiązek uwzględnić złożony prawidłowo wniosek pracownika.

oprac. : Grzegorz Gacki / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: