eGospodarka.pl

PracaGrupyalt.pl.praca.oferowana › Warszawa => Specjalista ds. rozwoju systemów wspomagających proces b
Ilość wypowiedzi w tym wątku: 1

 • 1. Data: 2023-11-20 11:00:03
  Temat: Warszawa => Specjalista ds. rozwoju systemów wspomagających proces b
  Od: TeamQuest Sp. z o.o. <n...@T...PL>

  Nasz klient jest jedną z największych polskich firm transportowych,
  która uruchamia koło 400 środków transportu dziennie. Łączy
  centra miast oraz ośrodki turystyczne, a także umożliwia
  wygodne podróżowanie po za granicę. Zatrudnia 8,5 tys.
  pracowników w całym kraju.

  *****
  ***** Specjalista ds. rozwoju systemów wspomagających proces biznesow
  *****  ***** Opis stanowiska:

  * Udział przy wdrożeniu jednego z systemów informatycznych Spółki
  * Nadzór, parametryzacja modułów i procesów około systemowych
  * Analiza potrzeb biznesowych i współpraca z przedstawicielami
  Spółki i wykonawcą, w celu wypracowania optymalnego
  rozwiązania wdrażanego narzędzia
  * Identyfikowanie wpływu wdrażanego narzędzia na około istniejące
  procesy biznesowe
  * Identyfikowanie od strony biznesowej procesów wymiany danych
  pomiędzy wdrażanym narzędziem a innymi obszarami Spółki
  * Identyfikacja od strony biznesowej danych, które zasilą wdrażane
  narzędzie
  * Analizowanie produktów końcowych innych zespołów, pod kątem ich
  wpływu na całość systemu
  * Udział w pracach zespołu celem zapewnienia właściwego zakresu,
  jakości i postęp prac
  * Weryfikacja merytoryczna prac zespołów
  * Koordynacja współpracy z wykonawcą/kierownikiem projektu po
  stronie zamawiającego w zakresie zgłoszeń dotyczących rozwoju
  i wdrożenia systemu
  * Prowadzenie warsztatów analitycznych (m.in. koordynowanie analiz
  przedwdrożeniowych, tworzenie scenariuszy testowych, opracowanie
  dokumentacji wdrożeniowej)
  * Zaangażowanie w koordynację prac zespołów biznesowych
  * Nadzór nad realizacją prac zespołów biznesowych
  * Tworzenie dokumentacji analitycznej, dbałość o jej spójność i
  kompletność
  * Uruchamianie, testowanie wdrożonych rozwiązań w zakresie biznesu
  * Diagnozowanie problemów z aplikacją
  * Praca z dokumentacją
  * Współpraca przy szkoleniach użytkowników oraz wsparcie ich w
  użytkowaniu aplikacji
  * Nadzór nad działaniem i wydajnością aplikacji po wdrożeniu
  * Rozpoznawanie i analiza potrzeb biznesowych w obszarze Biura w
  zakresie informatycznym


  ***** Od Kandydata oczekujemy:

  * Wykształcenie średnie lub wyższe (mile widziane Zarządzanie i
  Ekonomia, ale mogą być także inne kierunki :))
  * Doświadczenie w branży transportowej
  * Doświadczenie przy układaniu rozkładów jazdy
  * Około 2 lat doświadczenia na stanowisku administratora biznesowego
  aplikacji (osoba identyfikująca wymagania biznesowe, posiadająca
  znajomość parametryzacji biznesowej aplikacji)
  * Dobra znajomość języka angielskiego (B2)
  * Sprawne komunikowanie się w środowisku biznesowym i IT
  (współpraca z zespołami programistycznymi, testerami oraz
  użytkownikami końcowymi)
  * Sumienność, odpowiedzialność, dokładność i umiejętność
  analitycznego myślenia
  * Zaangażowanie w realizację powierzonych zadań
  * Komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole
  * Znajomość pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym
  * Znajomość uwarunkowań zewnętrznych determinujących proces
  planowania przewozów
  * Znajomość zasad organizacji przewozów kolejowych


  ***** Dodatkowe atuty:

  * Praktyczna znajomość standardów oraz metodyk zarządzania
  projektami
  * Znajomość języka SQL
  * Wiedza z zakresu IT!


  ***** Proponujemy:

  * Umowę o pracę, B2B bądź Umowę Zlecenie
  * Pracę w szybko rozwijającym się zespole ceniącym
  samodzielność, otwartość i kreatywność
  * Pracę hybrydową
  * Pracę u największego pracodawcy na rynku kolejowych przewozów
  pasażerskich
  * Benefity pozapłacowe m.in.: zniżka na przejazdy kolejowe, pakiety
  medyczne i sportowe, dofinansowanie do nauki i szkoleń
  * Dofinansowanie do wczasów
  * Wsparcie aktywności sportowych - drużyny firmowe
  * Dodatkowy dzień wolny w roku :)
  * Premie kwartalne i premie uznaniowe
  * Możliwość rozwoju zawodowego
  * Pracę w dynamicznym środowisku
  * Narzędzia niezbędne do pracy (laptop, telefon, monitor) - ale
  możesz też korzystać ze swoich narzędzi, jeśli tak
  preferujesz ;)
  * Pracę w przyjaznym i wspierającym zespole
  * Niekorporacyjną atmosferę


  Aplikuj tu / Send your CV:
  => => =>
  http://TeamQuest.pl/n/84740-n?utm_source=nntp&utm_me
  dium=cron&utm_campaign=2311
  => => =>  W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
  następującej treści:


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
  kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
  osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
  Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
  osobowych potencjalnym pracodawcom.

  Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
  przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
  do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
  Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
  pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
  poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
  3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
  potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
  swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
  przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
  danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
  przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
  szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
  Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
  na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
  dokumentów i informacji w nich zawartych.
  --
  Pozostałe oferty:
  https://teamquest.pl/praca-w-it/


  ID=59dc1a5a1a955fc656f04cda22b32f64

strony : [ 1 ]


Szukaj w grupach

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1