eGospodarka.pl

PracaGrupyalt.pl.praca.oferowana › Warszawa => Specjalista ds. Jakości Procesów IT <=
Ilość wypowiedzi w tym wątku: 1

 • 1. Data: 2022-05-17 12:15:07
  Temat: Warszawa => Specjalista ds. Jakości Procesów IT <=
  Od: TeamQuest Sp. z o.o. <n...@T...PL>

  Dla naszego klienta - lidera świadczącego usługi dla jednej z
  największej sieci restauracji w Polsce, poszukujemy osoby na
  stanowisko:

  *****
  ***** Specjalista ds. Jakości Procesów IT
  *****  ***** Twoje super zadania:

  * Przeprowadzanie kontroli zgodności przebiegu procesów zgodnie z
  przygotowaną dokumentacją, wykrywanie niespójności i zbędnych
  działań
  * Kompletacja i aktualizacja dokumentacji, w szczególności: procedur
  ogólnych, procedur serwisowych, instrukcji użytkownika,
  dokumentacji technicznej
  * Mapowanie i modelowanie procesów biznesowych poprzez: tworzenie
  diagramów BPMN i tabel decyzyjnych, przypisywanie zadań w toku
  pracy nad mapą procesu, monitorowanie przebiegu procesów,
  wykrywanie i zgłaszanie sytuacji niepożądanych
  * Współpraca ze wszystkimi zespołami MCUW-IT oraz aktywne
  uczestnictwo w działaniach podnoszących jakość usług IT


  ***** Wymagania:

  * Wykształcenie techniczne (lub w trakcie studiów)
  * Znajomość praktyk ITIL
  * Chęć rozwoju oraz poszerzania wiedzy informatycznej
  * Wysoki poziom odpowiedzialności i zaangażowania w wykonywane
  obowiązki
  * Umiejętność pracy w zespole
  * Komunikatywność


  ***** Dodatkowe atuty:

  * Wiedza z zakresu prowadzenia projektów


  ***** Oferujemy:

  * Pracę w ambitnym zespole, wspierającym kreatywność i rozwój
  * Bogaty pakiet socjalny (m. in. prywatną opiekę medyczną, kartę
  lunchową, dofinansowanie do sportu i rekreacji, dofinansowanie do
  "wczasów pod gruszą', ubezpieczenie grupowe na życie)
  * Dofinansowanie biletów do kina, teatru
  * Stabilne zatrudnienie
  * Dofinansowanie nauki języków obcych


  Aplikuj tu / Send your CV:
  => => =>
  http://TeamQuest.pl/n/54120-n?utm_source=nntp&utm_me
  dium=cron&utm_campaign=2205
  => => =>  W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
  następującej treści:


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
  kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
  osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
  Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
  osobowych potencjalnym pracodawcom.

  Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
  przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
  do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
  Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
  pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
  poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
  3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
  potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
  swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
  przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
  danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
  przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
  szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
  Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
  na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
  dokumentów i informacji w nich zawartych.
  --
  Pozostałe oferty:
  https://teamquest.pl/praca-w-it/


  ID=e272f5d499666b9cf4a7054d9d762d6b

strony : [ 1 ]


Szukaj w grupach

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1