eGospodarka.pl

PracaGrupyalt.pl.praca.oferowana › Warszawa => Software Developer - Applications <=
Ilość wypowiedzi w tym wątku: 1

 • 1. Data: 2023-03-18 16:15:05
  Temat: Warszawa => Software Developer - Applications <=
  Od: TeamQuest Sp. z o.o. <n...@T...PL>

  Our Client has developed a reduced distributed control system (DCS)
  system for process lines and smaller applications.

  *****
  ***** Software Developer - Applications
  *****  ***** The Key Responsibilities:

  * Foster a creative atmosphere, review and provide detailed feedback
  on peers" design and code and participate in agile activities like
  sprint planning and retrospectives. Take part in Hackathons,
  Tech-talks, and Communities of Practice with like-minded people.
  * Develop technologies to maintain our market leadership using the
  latest tools and frameworks. Write software in accordance with
  requirements and specifications and use best practices to build in
  high-quality. Debug and validate software issues on the latest and
  greatest unreleased products as well as those encountered by
  customers.
  * Write automated unit tests and system-level tests to continue
  building our automation pipeline and a release-ready product.
  * Help the scrum team continuously improve its environment and
  processes.


  ***** Position requirements:

  * Bachelor's degree in Computer Science, Computer Engineering or
  related engineering field and 2+ years of related experience or a
  master"s degree in Computer Science, Computer Engineering or
  related engineering field and 1+ years of related experience
  * Experience with Windows application development in C#
  * Experience using object-oriented design techniques


  ***** Nice to have:

  * Experience working in an Agile Scrum Team
  * Experience with software testing, including test-driven development
  and automation
  * Experience with WPF, Winforms, WCF, Windows System Programming WMI,
  Powershell, Virtualization (Hyper-V, VMware)
  * Experience with C++
  * Knowledge and experience working in the process control industry


  ***** We offer:

  * Private Medical Insurance (LUX MED or Medicover)
  * Employee Capital Plans (PPK)
  * Employee Assistance Program
  * On-site or Online Yoga for a Healthy Back classes
  * Unlimited access to Udemy learning solutions
  * Flexible Spending Account in the MyBenefit Cafeteria (MultiSport
  Card, Tickets, Travel, Pet Insurance, Spa, Lunch Card, Shopping
  Discounts and more)
  * Referral Bonus


  Aplikuj tu / Send your CV:
  => => =>
  http://TeamQuest.pl/n/74480-n?utm_source=nntp&utm_me
  dium=cron&utm_campaign=2303
  => => =>  W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
  następującej treści:


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
  kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
  osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
  Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
  osobowych potencjalnym pracodawcom.

  Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
  przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
  do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
  Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
  pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
  poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
  3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
  potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
  swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
  przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
  danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
  przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
  szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
  Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
  na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
  dokumentów i informacji w nich zawartych.
  --
  Pozostałe oferty:
  https://teamquest.pl/praca-w-it/


  ID=5310f530d00032a8c33c23ae90944315

strony : [ 1 ]


Szukaj w grupach

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1