eGospodarka.pl

PracaGrupyalt.pl.praca.oferowana › Warszawa => Senior Ruby on Rails Developer (RnD) <=
Ilość wypowiedzi w tym wątku: 1

 • 1. Data: 2022-09-28 14:00:06
  Temat: Warszawa => Senior Ruby on Rails Developer (RnD) <=
  Od: TeamQuest Sp. z o.o. <n...@T...PL>

  Our Client is an international company, an iGaming software expert.
  They are recognised industry leader in iGaming software solutions
  development. The company has an international team and an official
  presence in several countries

  *****
  ***** Senior Ruby on Rails Developer (RnD)
  *****  ***** The Key Responsibilities:

  * Work in the fully agile environment with senior engineers and
  product managers;
  * Participate in designing fault tolerant, highly available and
  optimized solutions;
  * Monitor and optimize your services in production for excellence;
  * Research and develop new technologies and tools;
  * Collaborate with other teams - product, infrastructure and business.


  ***** Position requirements:

  * Minimum 5-year experience in software development;
  * Perfect Ruby programming skills;
  * Hands-on experience with data-intensive applications development &
  performance tuning;
  * Experience in developing complex solutions from scratch;
  * Experience with relational databases and SQL, as well as with
  non-relational and NoSQL;
  * Deep data structures, OOP, and algorithms knowledge;
  * Good communication skills.


  ***** Nice to have:

  * Familiarity with ClickHouse and MongoDB;
  * Experience with Kafka;
  * Ability to implement space and time-efficient algorithms and
  understand which one is preferable and when;
  * Readiness to learn other programming languages (e.g. Golang, Scala);
  * Familiarity with SRE practices;
  * Familiarity with cloud native technologies (e.g. k8s, Helm,
  Prometheus, Envoy, gRPC).


  ***** We offer:

  * Work in an international IT product company with offices in 4
  countries;
  * Remote full-time work or work from a comfortable office;
  * Extended medical insurance program;
  * Sports program compensation;
  * Free online English lessons with a native speaker;
  * Referral program;
  * Training, internal workshops, participation in international
  professional conferences and corporate events;
  * A wide relocation program for both employees and newcomers.


  Aplikuj tu / Send your CV:
  => => =>
  http://TeamQuest.pl/n/67621-n?utm_source=nntp&utm_me
  dium=cron&utm_campaign=2209
  => => =>  W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
  następującej treści:


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
  kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
  osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
  Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
  osobowych potencjalnym pracodawcom.

  Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
  przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
  do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
  Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
  pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
  poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
  3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
  potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
  swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
  przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
  danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
  przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
  szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
  Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
  na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
  dokumentów i informacji w nich zawartych.
  --
  Pozostałe oferty:
  https://teamquest.pl/praca-w-it/


  ID=acd76eef3a243ef218b9acfd4573eeb4

strony : [ 1 ]


Szukaj w grupach

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1