eGospodarka.pl

PracaGrupyalt.pl.praca.oferowana › Warszawa => PKI Solutions Developer <=
Ilość wypowiedzi w tym wątku: 1

 • 1. Data: 2022-08-18 14:00:14
  Temat: Warszawa => PKI Solutions Developer <=
  Od: TeamQuest Sp. z o.o. <n...@T...PL>

  Nasz klient jest polskim dostawcą kwalifikowanych podpisów i
  pieczęci elektronicznych.

  *****
  ***** PKI Solutions Developer
  *****  ***** Twoje zadania:

  * Zapewnienie utrzymania i wsparcia technicznego rozwiązania
  Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI).
  * Uczestniczenie w projektach mających na celu rozwój infrastruktury
  PKI i uruchomienie nowych usług PKI
  * Uczestniczenie w testowaniu i weryfikowaniu aktualizacji i nowych
  produktów w środowisku laboratoryjnym
  * Przechowywanie i udostępnianie materiałów kryptograficznych
  zgodnie z obowiązującymi politykami i procedurami
  * Zarządzanie cyklem życia certyfikatów przeznaczonych do różnych
  zastosowań
  * Proponowanie zmian i usprawnień w infrastrukturze PKI z
  uwzględnieniem stosowanych polityk, regulaminów i procedur
  * Wdrażanie zmian w infrastrukturze PKI zgodnie z obowiązującymi
  procedurami zarządzania zmianą


  ***** Oczekiwania:

  * Znajomość standardu PKCS#11
  * Znajomość środowiska Microsoft Active Directory Certificate
  Services
  * Znajomość zagadnień związanych z szyfrowaniem i kryptografią
  (PGP, szyfrowanie i podpisywanie poczty, protokoły TLS, algorytmy
  typu AES256, standard FIPS, urządzenia HSM).
  * Wiedza z zakresu funkcjonowania i budowy systemów informatycznych
  (systemy operacyjne, protokoły i urządzenia sieciowe),


  ***** Zapunktujesz dodatkowo gdy posiadasz:

  * Znajomość .NET
  * Znajomość Pythona


  ***** Proponujemy:

  * Zatrudnienie w oparciu o B2B lub UoP
  * Możliwość pracy hybrydowej (do 2 dni zdalnie)
  * Pakiet Medyczny
  * Finansowanie szkoleń na miarę potrzeb pracownika


  Aplikuj tu / Send your CV:
  => => =>
  http://TeamQuest.pl/n/68300-n?utm_source=nntp&utm_me
  dium=cron&utm_campaign=2208
  => => =>  W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
  następującej treści:


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
  kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
  osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
  Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
  osobowych potencjalnym pracodawcom.

  Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
  przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
  do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
  Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
  pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
  poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
  3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
  potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
  swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
  przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
  danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
  przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
  szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
  Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
  na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
  dokumentów i informacji w nich zawartych.
  --
  Pozostałe oferty:
  https://teamquest.pl/praca-w-it/


  ID=4f180ed5c8f6308fbbcda19d56ae3c19

strony : [ 1 ]


Szukaj w grupach

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1