eGospodarka.pl

PracaGrupyalt.pl.praca.oferowanaWarszawa => Node.js Engineer <= › Warszawa => Node.js Engineer <=
 • Data: 2022-09-24 18:30:15
  Temat: Warszawa => Node.js Engineer <=
  Od: TeamQuest Sp. z o.o. <n...@T...PL> szukaj wiadomości tego autora
  [ pokaż wszystkie nagłówki ]

  Nasz klient to kompleksowa platforma wydawnicza dla cyfrowych mediów
  wspierająca marki medialne online oraz w druku. Dzięki
  automatyzacji dostarcza innowacyjnych rozwiązań w dwunastu
  krajach na całym świecie.

  *****
  ***** Node.js Engineer
  *****  ***** Realizowane zadania:

  * Rozwój autorskiego, nowoczesnego i złożonego architektonicznie
  systemu (80% JavaScript, 15% Java, 5% Python)
  * Zapewnianie ciągłej niezawodności i wysokiej dostępności
  platformy
  * Skalowanie architektury do nowych potrzeb (na dziś ok. 10 mln
  req/min; ok. 100 Gbit/s)
  * Śledzenie trendów technologicznych i biznesowych oraz
  identyfikowanie i zarządzanie czynnikami ryzyka związanymi z
  przyjętą architekturą i technologią
  * Uczestniczenie w procesie rewizji tworzonego kodu, wdrażania oraz
  utrzymania produktu zgodnie z kulturą DevOps


  ***** Nasze wymagania:

  * Umiejętności programowania w JavaScript (Node.js) lub chęci
  rozwoju w tej technologii
  * Doświadczenia i bardzo dobrej umiejętności programowania w
  przynajmniej jednym języku obiektowym oraz znajomości
  podstawowych wzorców projektowych
  * Kreatywnego myślenia, zaangażowania i inicjatywy w rozwiązywaniu
  problemów biznesowych
  * Otwartości na poznawanie nowych technologii i podejmowanie wyzwań
  * Komunikatywnej znajomości języka angielskiego


  ***** Mile widziane:

  * Praktyczna znajomość i rozumienie zasad działania usług public
  cloud ze szczególnym naciskiem na usługi Compute, Networking &
  Content Delivery
  * Znajomość technologii takich jak: React, Lua, Java, Python,
  TypeScript, C/C++, Nginx, Redis, Zookeeper
  * Praktyczna znajomość narzędzi typu Terraform, SaltStack,
  CloudFormation
  * Znajomość real time stream processing (Storm, Druid, Kinesis)


  ***** Proponujemy:

  * Zdobycie unikalnego doświadczenia zawodowego dzięki tworzeniu
  produktu dla międzynarodowych firm z branży medialnej i
  technologicznej
  * Możliwość poszerzania horyzontów poprzez poznawanie nowych
  technologii i zastosowanie ich w dużej skali
  * Udział w ciekawych projektach informatycznych wpływających na
  przyszłość firmy i jej 40 milionów użytkowników
  * Świetną atmosferę w pracy ze zgranym zespołem
  * Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub B2B


  Aplikuj tu / Send your CV:
  => => =>
  http://TeamQuest.pl/n/67960-n?utm_source=nntp&utm_me
  dium=cron&utm_campaign=2209
  => => =>  W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
  następującej treści:


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
  kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
  osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
  Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
  osobowych potencjalnym pracodawcom.

  Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
  przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
  do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
  Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
  pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
  poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
  3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
  potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
  swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
  przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
  danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
  przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
  szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
  Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
  na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
  dokumentów i informacji w nich zawartych.
  --
  Pozostałe oferty:
  https://teamquest.pl/praca-w-it/


  ID=6e0fec955dccdfc1c75b7d5f35d2bc1e

Podziel się

Poleć ten post znajomemu poleć

Wydrukuj ten post drukuj

Najnowsze wątki z tej grupy


Najnowsze wątki

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1