eGospodarka.pl

PracaGrupyalt.pl.praca.oferowana › Warszawa => Java Integration Developer <=
Ilość wypowiedzi w tym wątku: 1

 • 1. Data: 2022-09-22 17:30:07
  Temat: Warszawa => Java Integration Developer <=
  Od: TeamQuest Sp. z o.o. <n...@T...PL>

  Nasz klient to polski oddział amerykańskiej firmy, rozwijającej
  duży produkt e-commerce dla globalnej branży modowej.

  *****
  ***** Java Integration Developer
  *****  ***** Twoje super zadania:

  * Utrzymanie i rozwój komponentów autorskiej platformy do
  integracji.
  * Śledzenie postępów prac deweloperskich, naprawa błędów
  aplikacji.
  * Przegląd oraz branie aktywnego udziału w procesie wytwarzania
  oprogramowania oraz w zakresie procedur i procesów wspierających
  zespół deweloperski pod względem jakości.
  * Programowanie w JAVA zgodnie ze specyfikacją oraz najlepszymi
  praktykami.
  * Programowanie w oparciu o Web Services / Micro Services oraz
  wykorzystując rozwiązania Cloud.
  * Ustalanie interfejsów oraz specyfikacji danych na potrzeby
  integracji z zewnętrznymi klientami.
  * Wsparcie w pracy dla młodszych programistów
  * Dbanie o wysoki poziom dokumentacji technicznej .
  * Zmniejszanie błędów powstałych podczas procesu developmentu.
  * Tworzenie testów jednostkowych oraz rozwijanie istniejących już
  funkcjonalności produktu


  ***** Od kandydatów oczekujemy:

  * Min. 3-4 lata doświadczenia Java 8 / Java 11 & Spring + Springboot
  * Doświadczenie w projektach związanych z integracją WebService
  * Doświadczenie i znajomość SOAP/REST oraz innych protokołów
  integracji.
  * Dobra znajomość ORM (JOOQ / Hibernate), SQL, NoSQL, XML, JSON,
  Maven, JUnit, Swagger
  * Doświadczenie w korzystaniu z systemów kolejkowania (np. AWS SQS)
  * Dobra znajomość wzórców projektowych
  * Znajomość Git flow, a także umiejętność konfiguracji narzędzi
  CI/CD
  * Praktyczne rozumienie TDD (Test Driven Development) i BDD (Behavior
  Driven Development)
  * Doświadczenie w pracy z chmurą, szczególnie AWS lub GCP będzie
  dużym atutem
  * Dobra znajomość relacyjnych baz danych
  * Znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2


  ***** Dodatkowe atuty:

  * Znajomość Node.js (przynajmniej z projektów niekomercyjnych)
  pozwalająca na zrozumienie kodu


  ***** Oferujemy:

  * Atrakcyjne wynagrodzenie w oparciu o umowę o pracę lub b2b
  * Praca z atrakcyjnymi technologiami
  * Praca zdalna
  * Duży wpływ na kształt tworzonych produktów
  * Innowacyjne projekty
  * Interesujący międzynarodowy zespół (New York, Warszawa, Londyn,
  *Bukareszt, Hong Kong, Toronto)
  * Pracę w niekorporacyjnej atmosferze


  Aplikuj tu / Send your CV:
  => => =>
  http://TeamQuest.pl/n/68400-n?utm_source=nntp&utm_me
  dium=cron&utm_campaign=2209
  => => =>  W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
  następującej treści:


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
  kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
  osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
  Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
  osobowych potencjalnym pracodawcom.

  Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
  przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
  do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
  Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
  pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
  poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
  3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
  potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
  swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
  przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
  danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
  przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
  szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
  Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
  na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
  dokumentów i informacji w nich zawartych.
  --
  Pozostałe oferty:
  https://teamquest.pl/praca-w-it/


  ID=cdaf437015e8485c71503302ebc3798c

strony : [ 1 ]


Szukaj w grupach

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1