eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

PracaGrupyalt.pl.praca.oferowana › Warszawa => Inżynier Java <=
Ilość wypowiedzi w tym wątku: 1

 • 1. Data: 2024-02-10 17:00:02
  Temat: Warszawa => Inżynier Java <=
  Od: TeamQuest Sp. z o.o. <n...@T...PL>

  Nasz Klient to międzynarodowa organizacja usług IT, doradztwa i
  rozwiązań biznesowych, która partneruje z wieloma największymi
  biznesami na świecie od ostatnich 50 lat.

  *****
  ***** Inżynier Java
  *****  ***** Opis stanowiska:

  * Projektowanie, dokumentowanie i wdrażanie nowych systemów, a
  także ulepszeń i modyfikacji istniejącego oprogramowania z
  kodem zgodnym z specyfikacjami projektowymi i spełniającym
  najlepsze praktyki bezpieczeństwa i Javy.
  * Interakcja z interesariuszami biznesowymi i technicznymi w celu
  dostarczania wysokiej jakości produktów i usług, które
  spełniają wymagania biznesowe i oczekiwania, przy jednoczesnym
  stosowaniu najnowszych dostępnych narzędzi i technologii.
  * Posiadanie pasji do dostarczania kodu bezdefektowego i
  odpowiedzialność za zapewnienie, że dostarczane przez zespół
  produkty i usługi spełniają lub przewyższają oczekiwania
  biznesowe.
  * Identyfikacja możliwości innowacji produktowych i dążenie do
  poprawy najlepszych praktyk, standardów i procesów.
  * Koordynacja działań integracji ciągłej, automatyzacji testów i
  innych elementów, a także wkład w kod podstawowy produktu.
  * Prezentowanie rozwiązań technicznych, możliwości, uwag i funkcji
  w terminach biznesowych.
  * Skuteczne komunikowanie się w zakresie statusu, problemów i ryzyk
  w precyzyjny i terminowy sposób.


  ***** Od Kandydata oczekujemy:

  * 2-4 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
  * Ekspercka wiedza na temat frameworków Spring, Vertex i Apache
  * Doświadczenie w tworzeniu mikroserwisów, szczególnie z
  wykorzystaniem HTTP, REST, JSON i XML
  * Doświadczenie w konteneryzacji i technologiach orkiestracji
  kontenerów.
  * Doświadczenie w technologiach opartych na UI, takich jak REACT JS,
  Angular JS, jest mile widziane.
  * Doświadczenie w bazach danych relacyjnych i NoSQL
  * Doświadczenie w systemach wiadomości i technologiach
  rozproszonych.
  * Ekspercka wiedza na temat frameworków Spring JPA i Hibernate
  * Doświadczenie w React lub zaawansowanym JavaScript jest pożądane.
  * Doświadczenie w GIT, Maven, Jenkins lub innych narzędziach
  automatyzacji budowania
  * Silne umiejętności analityczne, rozwiązywania problemów i
  komunikacji.
  * Doświadczenie w metodykach Agile i zasadach cyklu życia
  oprogramowania iteracyjnego
  * Doświadczenie w używaniu Java i Spring boot.
  * Doświadczenie w cyklu życia aplikacji, CI / CD i znajomość
  pisania czytelnego kodu za pomocą paradigmatów TDD / BDD.
  * Dobra znajomość zasad czystego kodu - SOLID, KISS, DRY, Clean
  Architecture.
  * Znajomość orkiestracji kontenerów (Docker, Kubernetes) i AWS


  ***** Dodatkowe atuty:

  * Doświadczenie w usługach finansowych/procesowaniu płatności


  ***** Proponujemy:

  * Stałe zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  * Udział w interesującym projekcie
  * Pakiet benefitów pozapłacowych


  Aplikuj tu / Send your CV:
  => => =>
  http://TeamQuest.pl/n/86020-n?utm_source=nntp&utm_me
  dium=cron&utm_campaign=2402
  => => =>  W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
  następującej treści:


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
  kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
  osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
  Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
  osobowych potencjalnym pracodawcom.

  Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
  przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
  do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
  Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
  pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
  poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
  3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
  potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
  swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
  przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
  danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
  przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
  szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
  Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
  na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
  dokumentów i informacji w nich zawartych.
  --
  Pozostałe oferty:
  https://teamquest.pl/praca-w-it/


  ID=de8242bad64c3c22301424d25e3d5505

strony : [ 1 ]


Szukaj w grupach

Advertisement

REKLAMA

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1