eGospodarka.pl

PracaGrupyalt.pl.praca.oferowana › Warszawa => DevOps Engineer <=
Ilość wypowiedzi w tym wątku: 1

 • 1. Data: 2022-06-28 14:15:05
  Temat: Warszawa => DevOps Engineer <=
  Od: TeamQuest Sp. z o.o. <n...@T...PL>

  Our Client are expert in digital banking solutions. Their products and
  solutions are internationally certified and have proved themselves
  at renowned banks and service providers, mainly for their
  corporate, enterprise and business customers.

  *****
  ***** DevOps Engineer
  *****  ***** Main responsibilities:

  * Design, develop and maintain complex CI/CD solutions
  * Use the newest technologies
  * Have a lot of fun working with us


  ***** Position requirements:

  * Technology stack: Linux, Docker, Kubernetes, Jenkins, Ansible,
  Maven, Gradle, Java, Python, Openshift, Grafana, Oracle, Elastic
  Search, Jira, Confluence and more
  * Relevant experience
  * Good command of English and Polish, both spoken and written
  * Degree in Computer Science or related technical field


  ***** We offer:

  * Employment contract in a company with an established position on the
  international market
  * Participation in interesting and challenging projects
  * Work-life balance


  Aplikuj tu / Send your CV:
  => => =>
  http://TeamQuest.pl/n/66460-n?utm_source=nntp&utm_me
  dium=cron&utm_campaign=2206
  => => =>  W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
  następującej treści:


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
  kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
  osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
  Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
  osobowych potencjalnym pracodawcom.

  Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
  przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
  do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
  Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
  pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
  poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
  3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
  potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
  swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
  przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
  danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
  przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
  szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
  Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
  na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
  dokumentów i informacji w nich zawartych.
  --
  Pozostałe oferty:
  https://teamquest.pl/praca-w-it/


  ID=294379c9d50684a544ae8bf67d6cde98

strony : [ 1 ]


Szukaj w grupach

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1