eGospodarka.pl

PracaGrupyalt.pl.praca.oferowana › Warszawa => Analityk Systemowy <=
Ilość wypowiedzi w tym wątku: 1

 • 1. Data: 2023-02-02 15:30:05
  Temat: Warszawa => Analityk Systemowy <=
  Od: TeamQuest Sp. z o.o. <n...@T...PL>

  Nasz klient to ciekawe połączenie niemal pięćdziesięcioletniej
  tradycji i doświadczenia z młodą, ambitną kadrą oraz
  potrzebą ciągłego rozwoju. W latach 70-tych XX wieku byli oni
  jednymi z pionierów IT w Polsce. Dzisiaj dzięki konsekwencji w
  realizacji strategii rozwoju własnych kompetencji i produktów
  są znaczącym podmiotem na rynku dostawców oprogramowania.
  Posiadają oni niepodważalne kompetencje w zakresie rozwiązań
  dla rolnictwa, administracji publicznej oraz energetyki.

  *****
  ***** Analityk Systemowy
  *****



  ***** Twoje super zadania:

  * jakość i terminowość realizowanych zadań,
  * jakość prowadzonej dokumentacji,
  * niezwłoczne przekazywanie przełożonym informacji o wszystkich
  istotnych zdarzeniach mających wpływ na działanie firmy,
  * wykonywanie bieżących poleceń przełożonych,
  * realizację zadań wynikających z dokumentacji dotyczącej systemu
  zarządzania jakością,
  * wspomaganie innych komórek firmy (za wiedzą przełożonego),


  ***** Od kandydatów oczekujemy:

  * Minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze analizy
  biznesowej i/lub systemowej
  * Znajomość UML w zakresie modelowania diagramów przypadków
  użycia, aktywności, sekwencji, stanów oraz klas
  * Znajomość i umiejętność pracy w narzędziu Enterprise Architect
  * Umiejętność prototypowania rozwiązań informatycznych w dowolnym
  narzędziu wspierającym prototypowanie
  * Doświadczenie w tworzeniu dokumentacji analitycznej systemów IT
  * Umiejętność zbierania oraz opisywania wymagań
  * Bardzo dobra komunikacja zarówno w zespole jak i z klientem
  * Koncentracja na jakości i wysokich standardach pracy


  ***** Dodatkowe atuty:

  * Certyfikaty UML, BPMN lub inne równoważne potwierdzające wiedzę
  z zakresu notacji
  * Doświadczenie w szacowaniu metoda IFPUG


  ***** Oferujemy:

  * Premia uznaniowa
  * Prywatna opieka medyczna
  * Ubezpieczenie grupowe
  * Dodatek wakacyjny(uzależniony od poziomu wynagrodzenia na umowie o
  prace)


  Aplikuj tu / Send your CV:
  => => =>
  http://TeamQuest.pl/n/72801-n?utm_source=nntp&utm_me
  dium=cron&utm_campaign=2302
  => => =>



  W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
  następującej treści:


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
  kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
  osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
  Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
  osobowych potencjalnym pracodawcom.

  Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
  przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
  do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
  Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
  pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
  poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
  3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
  potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
  swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
  przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
  danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
  przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
  szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
  Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
  na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
  dokumentów i informacji w nich zawartych.
  --
  Pozostałe oferty:
  https://teamquest.pl/praca-w-it/


  ID=7a6aacbb440d1472e250594bd2d563bb

strony : [ 1 ]


Szukaj w grupach

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1