eGospodarka.pl

PracaGrupyalt.pl.praca.oferowana › Warszawa => Agile Coach/Scrum Master <=
Ilość wypowiedzi w tym wątku: 1

 • 1. Data: 2023-02-07 15:15:04
  Temat: Warszawa => Agile Coach/Scrum Master <=
  Od: TeamQuest Sp. z o.o. <n...@T...PL>

  Our client is one of the biggests TSL (Transport, Shipping, Logistics)
  worldwide company, with with more than 140 years of logistics
  experience, with about 2000 locations around the world and more
  than 76 000 employees wordwide. For main IT Department, based in
  South Warsaw, we are currently looking for:

  *****
  ***** Agile Coach/Scrum Master
  *****  ***** Job description:

  * Model Agility Master (e. g. Scrum Master) responsibilities for
  coaching teams,
  * Develop agile mindset in whole STC Warsaw organization,
  * Share successes and struggles with other Agility Masters and Agile
  Coaches & Trainers to facilitate learning,
  * Develop collaboration with internal Partners
  * Coach teams, stakeholders, Agility Masters, Product Owners and
  Leaders,
  * Help to implement and improve Lean and Agile practices tailored to
  the needs of the team
  * Drive agile and lean change,
  * Proactively identify and raise risks,
  * Enable teams to remove impediments,
  * Remain current on Agile and Lean practices,
  * Deliver training classes for product owners, teams, and executive
  leadership to promote and improve agility,
  * Capture feedback and continuously improves Agile and Lean guidance,
  training materials and content.


  ***** Must have:

  * Academic Degree in Engineering, Informatics, Management or similar
  fields of study,
  * At least 4-5 years of experience in Agile and Lean coaching and
  training for different target groups in an organization (leaders,
  teams, Scrum Masters, Product Owners),
  * At least 8-9 years of experience as Agile and Lean practitioner,
  also with scaling Agile to large teams,
  * Consolidated knowledge and application of agile and lean frameworks
  (e.g. Scrum, Kanban, Flight Levels, LeSS, SAFe ) for teams of
  different sizes,
  * Knowledge and experience in typical agile and lean tools (e.g. JIRA,
  Confluence, MIRO, ),
  * Knowledge and experience in identifying and applying OKR,
  * Deep understanding of Agile mindset and Lean thinking,
  * Fluency in Polish & English
  * Good problem solver in a collaborative way,
  * Ability to adapt to and moderate different contexts, teams and
  clients,
  * Strong communication skills,
  * Business mindset,
  * Ability to think out of the box and create multidisciplinary
  solutions,
  * Creative, proactive, empathic & self-reflected team player with
  critical thinking,
  * Ability to work in multicultural projects and environments,
  * Dedicated, innovative, resourceful, analytical and able to work
  under pressure,
  * Forward thinker and self-starter.


  ***** Benefits offered:

  * Attractive salary
  * Hybrif work (being in Warsaw office 2 /3 times per week)
  * Work in a dynamically developing company, which is a global leader
  in the transport and logistic sector
  * Various challenges at work
  * Great atmosphere
  * Medical healthcare package
  * Sport Card
  * Life insurance
  * Holiday Bonus
  * Annual Bonus
  * Work-life Balance


  Aplikuj tu / Send your CV:
  => => =>
  http://TeamQuest.pl/n/70320-n?utm_source=nntp&utm_me
  dium=cron&utm_campaign=2302
  => => =>  W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
  następującej treści:


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
  kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
  osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
  Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
  osobowych potencjalnym pracodawcom.

  Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
  przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
  do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
  Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
  pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
  poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
  3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
  potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
  swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
  przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
  danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
  przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
  szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
  Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
  na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
  dokumentów i informacji w nich zawartych.
  --
  Pozostałe oferty:
  https://teamquest.pl/praca-w-it/


  ID=e0ffccc216756d051898644299b80dda

strony : [ 1 ]


Szukaj w grupach

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1