eGospodarka.pl

PracaGrupyalt.pl.praca.oferowanaKraków => Python Developer for cloud <= › Kraków => Python Developer for cloud <=
 • Path: news-archive.icm.edu.pl!news.icm.edu.pl!.POSTED.mail2.teamquest.pl!not-for-mail
  From: TeamQuest Sp. z o.o. <n...@T...PL>
  Newsgroups: alt.pl.praca.oferowana
  Subject: Kraków => Python Developer for cloud <=
  Date: Thu, 24 Nov 2022 12:00:12 -0000 (UTC)
  Organization: TeamQuest.pl
  Lines: 107
  Message-ID: <7...@t...pl>
  References: <7...@t...pl>
  Reply-To: P...@T...PL
  Mime-Version: 1.0
  Content-Type: TEXT/plain; CHARSET=UTF-8
  Content-Transfer-Encoding: 8bit
  Injection-Date: Thu, 24 Nov 2022 12:00:12 -0000 (UTC)
  Injection-Info: news.icm.edu.pl; posting-host="mail2.teamquest.pl:79.188.158.137";
  logging-data="26827"; mail-complaints-to="u...@n...icm.edu.pl"
  User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:31.0) Gecko/20100101 Icedove/31.8.0
  In-Reply-To: <7...@t...pl>
  Xref: news-archive.icm.edu.pl alt.pl.praca.oferowana:72946
  [ ukryj nagłówki ]

  Our client is <b>one of the global leaders of IT security
  industry</b>, which helps protecting all spheres of your and your
  company's digital life. <br>Sensitive data in particular.
  <br><b>They are present in over 200 countries of the World</b>,
  and their products protect millions of users.

  *****
  ***** Python Developer for cloud
  *****  ***** The Key Responsibilities:

  As the Cloud Developer <b>you will be working on an enterprise
  security product - Extended Endpoint Detection and Response</b>,
  counteracting the targeted attacks, protecting the intellectual
  property, and protecting against malicious actions. The product
  includes an agent and a server which communicate over the network,
  an engine which tries to detect security threats, the database and
  UI.
  <b>The application's stack is</b>: C++ on backend and Javascript on
  frontend, deployed on Azure Cloud. Part of the code is written in
  Python, part in Typescript. Databases: CosmosDB, MySQL.
  Getting down to details, your daily tasks will be a combination of:
  * designing
  * implementing
  * testing various components of this product - code testing and
  quality assurance
  * porting this product into the cloud environment.


  ***** Skills / knowledge / experience:

  * <b>2+ years experience in Python (or TypeScript)</b>
  * Azure cloud concepts and implementations experience (or AWS or GCP)
  * Experience with Docker or Kubernetes
  * <b>Business (technical) English</b> - for a communication within the
  international team


  ***** Good to have skills:

  * Experience with DevOps topics
  * Knowledge of Prometheus
  * Experience with Terraform


  ***** Benefits offered:

  * Work in the international environment on the product, that benefits
  millions of users.
  * Small, tight-knit team, not a corporate climate
  * Series of allowances: work anniversary, childbirth, marriage
  * Sport subscription and culture card
  * Private healthcare, paid sickdays
  * Trainings and conferences


  ***** Other:

  * Work in the international environment on the product, that benefits
  millions of users.
  * Small, tight-knit team, not a corporate climate
  * Series of allowances: work anniversary, childbirth, marriage
  * Sport subscription and culture card
  * Private healthcare, paid sickdays
  * Trainings and conferences


  Aplikuj tu / Send your CV:
  => => =>
  http://TeamQuest.pl/n/72280-n?utm_source=nntp&utm_me
  dium=cron&utm_campaign=2211
  => => =>  W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
  następującej treści:


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
  kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
  osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
  Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
  osobowych potencjalnym pracodawcom.

  Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
  przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
  do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
  Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
  pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
  poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
  3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
  potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
  swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
  przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
  danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
  przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
  szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
  Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
  na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
  dokumentów i informacji w nich zawartych.
  --
  Pozostałe oferty:
  https://teamquest.pl/praca-w-it/


  ID=5b769f5bae54f13ab04ceaf3eaac4bfa

Podziel się

Poleć ten post znajomemu poleć

Wydrukuj ten post drukuj

Najnowsze wątki z tej grupy


Najnowsze wątki

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1