eGospodarka.pl

PracaGrupyalt.pl.praca.oferowana › Gdańsk => Java Team Leader <=
Ilość wypowiedzi w tym wątku: 1

 • 1. Data: 2022-08-05 17:15:05
  Temat: Gdańsk => Java Team Leader <=
  Od: TeamQuest Sp. z o.o. <n...@T...PL>

  Our Client is a global company (HQ in UK) creating Mobile data
  connectivity platform.

  *****
  ***** Java Team Leader
  *****  ***** Job description:

  * Being a leader, provide technical guidance, career development, and
  mentoring to team members ( manage people that work on different
  projects)
  * Coordinate between the product and your team to scope, estimate,
  plan, test, and deliver end-to-end complex features,
  * Lead the architecture, technical design, and development of the web
  and data-intensive applications,
  * What we use:
  ** Java version 11
  ** Everything is hosted on premise on linux VM's
  ** The build is controlled via maven.
  ** The API uses javax
  ** We use some google guava stuff but are trying to move to native
  java versions now we're on 11
  ** Most of the external API calls are handled by camel
  ** JDBI for database access
  ** Shiro for authentication
  ** Kafka: 2.2.1
  ** Hazelcast: 3.12.12


  ***** Position requirements:

  * Minimum 5-6 years of experience in Java development
  * At least 2 years of experience as a Team Leader
  * You are able and willing to take care of the team, have excellent
  communication skills
  * Experience in designing and leading high-performance, highly
  scalable microservices architecture with complex business logic,
  * Ability to motivate people and instill ownership, reliability,
  teamwork, and commitment,
  * BSc in Computer Science or equivalent experience.
  * Very good English skills


  ***** We offer:

  * Attractive salary
  * Fully remote work
  * The opportunity to work for an entrepreneurial Company
  * We are a company with a heart and who genuinely values and respects
  its employees


  Aplikuj tu / Send your CV:
  => => =>
  http://TeamQuest.pl/n/68161-n?utm_source=nntp&utm_me
  dium=cron&utm_campaign=2208
  => => =>  W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
  następującej treści:


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
  kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
  osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
  Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
  osobowych potencjalnym pracodawcom.

  Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
  przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
  do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
  Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
  pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
  poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
  3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
  potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
  swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
  przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
  danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
  przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
  szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
  Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
  na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
  dokumentów i informacji w nich zawartych.
  --
  Pozostałe oferty:
  https://teamquest.pl/praca-w-it/


  ID=1aa1dd9c9d7205191bf5f5fa84339d3b

strony : [ 1 ]


Szukaj w grupach

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1