eGospodarka.pl

PracaSłownik stanowisk › Urzędnik

Urzędnik

Urzędnikiem jest osoba pracująca w jakimś urzędzie, a także osoba sprawująca jakiś urząd. W potocznym znaczeniu mianem urzędnika określa się osobę pracującą lub pełniącą funkcję w administracji publicznej. Stanowisko urzędnicze może przybrać formę pracownika służby cywilnej, urzędnika służby cywilnej, urzędnika państwowego, pracownika samorządowego lub funkcjonariusza publicznego.

Przeczytaj także: Zarobki urzędników na tle średniej krajowej

Czym się zajmuje urzędnik (Zakres obowiązków):


 • chronić interesy państwa oraz prawa i słuszne interesy obywateli
 • obsługa petentów
 • zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim
 • składanie oświadczeń majątkowych
 • bezstronne, sprawne i sumienne wykonywanie zadań urzędu
 • przestrzeganie obowiązującego prawa

Wymagania


Ustawa o pracownikach urzędów państwowych wyznacza, ze w Polsce urzędnikiem może zostać osoba, która spełni następujące Wymagania
 • jest obywatelem państwa polskiego
 • posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku
 • ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne i/lub skarbowe
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią

Należy zaznaczyć, że najczęściej wymagane jest wykształcenie wyższe, zazwyczaj kierunkowe (związane z konkretnym zakresem obowiązków urzędnika w danym departamencie). W ofertach pracy na stanowiska urzędnicze podkreśla się umiejętność sprawnej obsługi komputera i urządzeń biurowych, znajomość konkretnych ustaw (w tym KPA). Znajomość języka obcego przeważnie nie jest konieczna. Czasami wymagane jest poświadczenie bezpieczeństwa.

Zarobki


Wynagrodzenie urzędnika składa się z wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla zajmowanego stanowiska pracy oraz możliwego dodatku za wieloletnią pracę w służbie cywilnej czy dodatku służby cywilnej z tytułu posiadanego stopnia służbowego. Wynagrodzenie zasadnicze przewidziane dla zajmowanego stanowiska pracy oraz dodatek służby cywilnej z tytułu posiadanego stopnia służbowego ustala się z zastosowaniem mnożników kwoty bazowej, której wysokość określa ustawa budżetowa. Kwota bazowa dla członków korpusu służby cywilnej od 2009 r. wynosi 1.873,84 zł. W związku z tym, że można stosować różne mnożniki, wynagrodzenie zasadnicze osób zatrudnionych na tych samych stanowiskach w tych samych lub różnych urzędach może mieć różną wysokość.
Więcej na ten temat: urzędnik

Dostępne oferty pracy:

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: