eGospodarka.pl

PracaWynagrodzenia › Ile zarabia nauczyciel?

Ile zarabia nauczyciel?

2013-09-27 14:45

Ile zarabia nauczyciel?

Nauczyciel © lightpoet - Fotolia.com

Nauczyciele są uprzywilejowaną grupą zawodową. Zarówno zasady ich pracy jak i wynagradzania nie są regulowane przez rynek czy ogólne reguły wynikające z Kodeksu Pracy, ale przez Kartę Nauczyciela. Również minimalne zarobki nauczycieli są ustalane corocznie w oparciu o wspomnianą Kartę Nauczyciela. O tym ile zarabia nauczyciel, decyduje minister oświaty.
Nauczyciele są szczególną grupą zawodową, której funkcjonowanie określa odrębny akt prawny, czyli Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. "Karta Nauczyciela", wraz z późniejszymi zmianami. Stopnie awansu zawodowego nauczycieli obejmują kolejno nauczyciela stażystę, nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego, nauczyciela dyplomowanego.

Zarobki

Wynagrodzenie nauczycieli składa się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatków (za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy), wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zależy od stopnia awansu zawodowego, kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych. Wysokość dodatków zależy zaś od okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy i wykonywania
dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji oraz trudnych lub uciążliwych warunków pracy.

Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli realizujących pensum określa corocznie minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

W przypadku minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w roku szkolnym 2013/2014 obowiązują te same stawki co od 1 września 2012 r. Są one wyszczególnione w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2013 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Dla nauczyciela z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym minimalne stawki wynagrodzenia wynoszą 2 265 zł (dla nauczyciela stażysty), 2 331 zł (dla nauczyciela kontraktowego), 2 647 zł (dla nauczyciela mianowanego) oraz 3 109 zł (dla nauczyciela dyplomowanego).

Dla nauczyciela z tytułem zawodowym magistra bez przygotowania pedagogicznego albo z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera z przygotowaniem pedagogicznym minimalne stawki wynagrodzenia wynoszą 1 993 zł (dla nauczyciela stażysty), 2 042 zł (dla nauczyciela kontraktowego), 2 306 zł (dla nauczyciela mianowanego) oraz 2 707 zł (dla nauczyciela dyplomowanego).

Dla nauczyciela z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera bez przygotowania pedagogicznego minimalne stawki wynagrodzenia wynoszą 1 759 zł (dla nauczyciela stażysty), 1 802 zł (dla nauczyciela kontraktowego), 2 024 zł (dla nauczyciela mianowanego) oraz 2 366 zł (dla nauczyciela dyplomowanego).
Dla nauczycieli z pozostałym wykształceniem, minimalne stawki wynagrodzenia wynoszą 1 513 zł (w przypadku nauczyciela stażysty), 1 548 zł (w przypadku nauczyciela kontraktowego), 1 724 złotych (w przypadku nauczyciela mianowanego) oraz 2 006 złotych (w przypadku nauczyciela dyplomowanego).

Według informacji Ministerstwa Edukacji Narodowej, średnie wynagrodzenie (w zaokrągleniu do pełnych złotych) od 1 września 2012 r. wynosi dla nauczyciela stażysty 2 718 zł, dla nauczyciela kontraktowego 3 017 zł, dla nauczyciela mianowanego 3 913 zł oraz dla nauczyciela dyplomowanego 5 000 zł.
Więcej na ten temat: zarobki, oświata, nauczyciel, pensja

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: