eGospodarka.pl

PracaPorady dla pracownika › Odwołanie do sądu pracy - podstawowe informacje

Odwołanie do sądu pracy - podstawowe informacje

2008-09-22 14:06


Terminy dochodzenia roszczeń wynikających ze stosunku pracy

Odwołanie od wypowiedzenia umowy wnosi się do sądu pracy w ciągu 7 dni od doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę. W przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia lub wygaśnięcia umowy o pracę termin ten wynosi 14 dni od doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę lub wygaśnięciu umowy o pracę (art. 264 § 1-2 ustawy o rozpoznawaniu przez sądy spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych).

Wszystkie roszczenia ze stosunku pracy przedawniają się po upływie 3 lat od dnia, w którym stały się wymagalne (art. 291 § 1 K.p.). Trzeba o tym pamiętać bowiem powództwo o przedawnione roszczenie zostanie przez sąd oddalone, o ile pracodawca wcześniej nie zrzekł się korzystania z przedawnienia lub pracownik nie wskazał, że do przedawnienia doszło nie z jego winy. Okolicznością, która może wykluczyć winę jest np. choroba ( por. wyrok SN z dnia 25 sierpnia 1998 r., I PKN 270/98).

Właściwość sądu pracy

Powództwo w sprawach ze stosunku pracy trzeba skierować do właściwego sądu pracy. Rozstrzyganie sporów ze stosunku pracy leży w gestii (art. 262 § 1 K.p.):
  • sądów pracy - stanowiących odrębne jednostki organizacyjne sądów rejonowych, oraz
  • sądów pracy i ubezpieczeń społecznych - stanowiących odrębne jednostki organizacyjne sądów okręgowych, zwanych sądami pracy.

W myśl art. 461 § 1 kpc, powództwo może być wytoczone przed:
  • sąd właściwości ogólnej pozwanego (sąd w okręgu, którego pozwany ma siedzibę lub miejsce zamieszkania),
  • sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana,
  • sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy.

Co jednak w przypadku, gdy miejsce zamieszkania pracodawcy mieści się poza Polską? W sytuacji, gdy pozwany nie ma miejsca zamieszkania w Polsce właściwość sądu oznacza się według jego miejsca pobytu w Polsce, a gdy nie jest ono znane lub leży poza granicami naszego kraju - według jego ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce (art. 28 kpc). Jeśli natomiast pozwanym jest osoba prawna lub inny podmiot nie będący osobą fizyczną, właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd według miejsca jego siedziby (art. 27-30 kpc).

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Polecane oferty pracy

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.