eGospodarka.pl

PracaGrupyalt.pl.praca.oferowana › Warszawa => Senior C++ Developer <=
Ilość wypowiedzi w tym wątku: 1

 • 1. Data: 2023-04-01 09:30:02
  Temat: Warszawa => Senior C++ Developer <=
  Od: TeamQuest Sp. z o.o. <n...@T...PL>

  Our highly advanced compliance and anti-fraud solutions bring clarity
  to your digital ecosystem and all suspicious activity, giving you
  the assurance you're always one step ahead of fraud. And while
  fighting internet fraud is an intricate business, using our
  product isn't.

  *****
  ***** Senior C++ Developer
  *****  ***** Key duties:

  * Work closely with the engineering team via various project tasks
  * Participate in team meetings, such as: stand-ups, retrospective
  meetings, etc
  * Deliver new features and leading feature development from planning
  stage to QA
  * Provide assistance to the QA team during feature testing
  * Perform various types of researches aimed to ensure new versions of
  OS, antiviruses are not affecting our product
  * Produce clean and maintainable C++ code
  * Follow standards and procedures marinated on the project
  * Work with C++ 17 standard and higher


  ***** Job requirements:

  * 4+ years" relevant experience in a similar role
  * Experience with C++17, 20
  * Experience in developing on desktop platforms, Apple and Microsoft
  using system API
  * Experience in building cross-platform applications for desktop
  * Experience in creating and debugging and optimization of
  multi-threaded applications
  * Experience with using professional software development such as Jira
  and Git
  * Knowledge of OOP, OOD, and TDD
  * Experience with boost, beast, gtest, gMock, OpenSSL
  * Results-oriented with the ability to meet deadlines consistently
  * Work under minimal direction
  * Solid written and spoken technical English


  ***** Nice to have:

  * Experience with Bash or Python scripting
  * Have a work experience with Jenkins configuration
  * Have an experience with security frameworks and reverse engineering


  ***** Benefits offered:

  * Competitive salary package
  * Performance-based bonus and equity plans
  * Paid vacation and sick days
  * Extended health benefits
  * Training and development allowance
  * Charitable initiatives
  * Team-building events
  * Modern office spaces


  Aplikuj tu / Send your CV:
  => => =>
  http://TeamQuest.pl/n/72240-n?utm_source=nntp&utm_me
  dium=cron&utm_campaign=2304
  => => =>  W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
  następującej treści:


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
  kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
  osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
  Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
  osobowych potencjalnym pracodawcom.

  Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
  przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
  do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
  Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
  pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
  poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
  3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
  potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
  swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
  przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
  danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
  przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
  szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
  Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
  na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
  dokumentów i informacji w nich zawartych.
  --
  Pozostałe oferty:
  https://teamquest.pl/praca-w-it/


  ID=16b957f8bd62b3b1136d5c46bc41d467

strony : [ 1 ]


Szukaj w grupach

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1