eGospodarka.pl

PracaGrupyalt.pl.praca.oferowana › Katowice => React Native Software Developer <=
Ilość wypowiedzi w tym wątku: 1

 • 1. Data: 2021-07-24 18:30:04
  Temat: Katowice => React Native Software Developer <=
  Od: TeamQuest Sp. z o.o. <n...@T...PL>

  Our Client is an international, digital development company,
  specializing in development of web and mobile applications.

  *****
  ***** React Native Software Developer
  *****  ***** Main responsibilities:

  * build pixel-perfect, buttery smooth UIs across both mobile platforms
  * leverage native APIs for deep integrations with both platforms
  * diagnose and fix bugs and performance bottlenecks for performance
  that feels native
  * reach out to the open source community to encourage and help
  implement mission-critical software fixes
  * maintain code and write automated tests to ensure the product is of
  the highest quality.
  * transition existing React web apps to React Native


  ***** Must have:

  * 2+ years of commercial experience
  * firm grasp of the JavaScript and TypeScript language and its
  nuances, including ES6+ syntax
  * ability to write clear and comprehensible code, meeting high quality
  standards
  * rock solid at working with third-party dependencies
  * familiarity with native build tools (Xcode and Android Studio)
  * understanding of REST APIs, the document request model and offline
  storage
  * familiarity with the mobile application development lifecycle
  * experience with automated testing suites, like Jest and React Native
  Testing Library
  * experience with common front-end development tools such as Babel,
  Webpack, NPM, etc.
  * experience with CI/CD pipelines for React Native applications
  * keeping up to date on the latest mobile application best practices
  * experience in solving complex flow and code architecture
  * strong analytical and problem solving skills, ability to
  troubleshoot issues


  ***** Good to have:

  * experience with mobile native languages (Swift, Objective-C, Kotlin,
  Java) and tools such as XCUITest, Appium, etc.
  * you've built something cool on your own, because you enjoy doing
  what you do


  ***** Benefits offered:

  * offer competitive salary and annual bonus
  * fully remote work or work on-site in Wrocław
  * care about your professional development (training)
  * insure your life and health
  * care about your fitness with Multisport
  * organise a thrilling annual company offsite event
  * offer you opportunities for international travel


  Aplikuj tu / Send your CV:
  => => =>
  http://TeamQuest.pl/n/45963-n?utm_source=nntp&utm_me
  dium=cron&utm_campaign=2107
  => => =>  W przesłanych materiałach prosimy o dopisanie klauzuli
  następującej treści:


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb tej i
  kolejnych rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych
  osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku t.j. Dz.U.2016 poz. 922).
  Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych
  osobowych potencjalnym pracodawcom.

  Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na
  przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/am
  do wiadomości TeamQuest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814
  Warszawa ul. Miedziana 3A lok. 21 do celów rekrutacji
  pracowników. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em
  poinformowana/y iż administratorem moich danych jest TeamQuest
  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-814 Warszawa ul. Miedziana
  3A lok. 21 oraz że moje dane mogą zostać przekazane
  potencjalnym pracodawcom oraz, że mam prawo dostępu do treści
  swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich
  przetwarzania w wyżej opisanym celu oraz wobec przekazywania
  danych innym podmiotom, a także prawo zażądania zaprzestania
  przetwarzania moich danych osobowych ze względu na moją
  szczególną sytuację. Podanie danych jest dobrowolne.
  Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających
  na celu weryfikacje prawdziwości przekazanych przeze mnie
  dokumentów i informacji w nich zawartych.
  --
  Pozostałe oferty:
  https://teamquest.pl/praca-w-it/


  ID=b001d06006b99f1d6cc79477249d9bb2

strony : [ 1 ]Szukaj w grupach

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1